bouwwerken

Geefhuis

Vermoedelijk in 1268 was op deze plek aan de Sint Josephstraat de Tafel van de Heilige Geest gevestigd. Het was een instelling die wekelijks geld, brood en schoenen uitdeelde aan de armen van de stad. In die tijd waren en nog geen sociale voorzieningen vanuit de overheid waar de armen en gebrekkigen naartoe konden gaan. Het 'Heilige Geesthuis' of 'Geefhuis' zoals de stichting in de volksmond heette, had vele bezittingen in de Meierij waaruit men de giften kon betalen.


De zijgevel van het Geefhuis rond 1955. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Boven de ingang was een frontaalvulling van hout die zich tegenwoordig in Het Noordbrabants Museum bevindt. In de Franse tijd maakte men er een oude mannen-  en vrouwenhuis van. In 1826 plaatsten de regenten extra verdiepingen op het van oorsprong uit één laag bestaande gebouw. De gevel werd voorzien van een pleisterlaag. Midden jaren zeventig vestigde men in een vleugel de openbare bibliotheek die in 1999 over het gehele pand werd uitgebreid. 


Fransen troepen te paard eisen de stad op in 1794. Op de achtegrond het Geefhuis. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)
 


Het voormalige Geefhuis in 2016. Tegenwoordig de bibliotheek. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Meer over bouwwerken
Ook interessant
bouwwerken

Voormalig Gouvernement

Op de plaats waar eens het Jezuïetenklooster stond bouwde de architect Pieter de Swart dit paleis voor de militaire gouverneur van de stad.