bouwwerken

Fraterhuis en woonhuis Erasmus

Van 1425 tot en met 1623 was hier aan de huidige Hinthamerstraat 164, het Fraterhuis van de Broeders des Gemene Levens gevestigd. Het was een leefgemeenschap van ongehuwde mannen die een religieus leven leidden.


Hinthamerstraat 164 rond 1932. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Van ca.1485 tot en met 1487 woonde hier Desiderius Erasmus. Als tiener studeerde hij wellicht aan de Latijnse school die gehuisvest was aan de Kerkstraat 77. Het waren, blijkens zijn aantekeningen, niet de leerzaamste jaren. Erasmus was omstreeks 1467 geboren in Rotterdam. Hij overleed op 12 juli 1536 in Bazel. Desiderius Erasmus werd Augustijner monnik en was vooral bekend als theoloog en humanist. In 1506 schreef hij zijn bekendste werk 'Lof der Zotheid', een satire op de misplaatste ernst en groteske kortzichtigheid van de toenmalige samenleving. 


Het voormalige Fraterhuis in 2016. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Het huidige classicistische pand met zandstenen pilasters in de voorgevel  dateert van midden 17e eeuw. Het diende als woonhuis van projectontwikkelaar Johan Gans, die verantwoordelijk was voor de sloop van vele rooms-katholieke kloostercomplexen in de stad.

Meer over

bouwwerken religie

Ook interessant