bouwwerken

De Moriaan: een korte historie

Dit grote 'zaalhuis' zou, volgens de overlevering, gebouwd zijn op last van Hertog Hendrik I voor zijn vriend Beckerlijn. Het wordt beschouwd als een van de oudste bakstenen huizen in Nederland. Het pand werd bewoond door belangrijke Bossche families.


De Moriaan op een detail uit het schilderij 'De opstand van het schermersgilde' uit 1579. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)


Links de Moriaan en rechts het pand De Rodenburgh. Datum en vervaardiger onbekend. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Gedurende de periode van de beeldenstorm (1566) gebruikten de protestanten de Moriaan als vergaderruimte. In de 17e eeuw diende het huis als 'Speelhuys' waar theatergezelschappen optraden. Later is het pand o.a. als opslag-  en winkelruimte gebruikt. In 1956 stond het op de nominatie om gesloopt te worden. Acties voorkwamen dat en in 1963 volgde een grootscheepse restauratie/reconstructie die het gebouw in een staat bracht zoals het er ongeveer uitgezien moet hebben.


De Moriaan voor de restauratie, rechts daarvan pand fa. W.J. Baudoin, 21 februari 1959. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)


De Moriaan rond 1960 voor de restauratie. Het pand rechts is inmiddels gesloopt. (Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Vele delen aan de binnenzijde zijn nog authentiek, waaronder muurwerk en kelderbalken uit de 13e-eeuw. Houten verdiepingsbalken en dakjukken dateren uit een verbouwing van 1310.


De Moriaan in 2016.

Meer over

bouwwerken Markt

Ook interessant