personen

De bevrijder van 's-Hertogenbosch: Generaal Robert Ross

Vanaf D-Day tot de bevrijding in mei 1945 had Robert Ross de leiding over de 53e Welsh Divisie. Hij was daarmee ook eindverantwoordelijk voor de bevrijding van ’s-Hertogenbosch in 1944. Maar wat weten we eigenlijk over deze officier die zo belangrijk is geweest voor onze vrijheid?

1893-1913: Jeugd en opleiding

Robert Knox Ross werd in 1893 geboren als zoon van brigadier-generaal Robert James Ross. Zijn opleiding volgde hij op het Cheltenham College. Vervolgens volgde hij de opleiding tot officier aan het Royal Military College in Sandhurst. Dit was een prestigieuze school waar onder andere premier Winston Churchill en schrijver Ian Fleming op hebben gezeten.


Afb. 1: Generaal Robert Ross in uniform. Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch.

1913-1918: De eerste grote beproeving

Na het voltooien van zijn opleiding tot officier in 1913 werd Ross benoemd tot tweede luitenant en vocht in Zuid-Afrika en Bermuda. In 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. Het bataljon van Robert werd naar Engeland gestuurd en Ross werd gepromoveerd tot eerste luitenant. Niet veel later werd het bataljon naar het Europese vasteland gestuurd om aan het westfront te strijden tegen de Duitsers. In de beruchte Eerste Slag om Ieper kwam Ross als een van de weinige officiers ongeschonden uit de strijd. In de laatste jaren van de oorlog werd hij meerdere malen gepromoveerd en kreeg hij belangrijke onderscheidingen voor zijn getoonde moed.

1918-1939: Tussen de wereldoorlogen

Tussen de twee wereldoorlogen in gaf Robert leiding aan zijn bataljon tijdens de Arabisch-Palestijnse opstand. Dit was in de periode 1936-1939, waarbij Palestijnse Arabieren in opstand kwamen tegen Groot-Brittannië en de Joodse immigratie. In deze periode ontmoette hij ook de beroemde generaal-majoor Montgomery, die later een van de belangrijkste officiers zou worden van de geallieerde troepen.


Afb.2: Ross en Montgomery (rechts) in 1944. Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch.

1939-1945: WOII en bevrijding 's-Hertogenbosch

Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak zat Ross nog steeds met zijn troepen in Palestina. Ze werden echter snel teruggeroepen naar Engeland. Ross kreeg de taak om het 53e Welsh Divisie te trainen voor Operatie Overlord. Dit was de codenaam voor de invasie van de westerse geallieerden in Normandië. Uiteindelijk zou deze operatie op 6 juni 1944 plaatsvinden. Strijdend trok Ross met zijn divisie van Frankrijk naar Nederland. Op 22 oktober begon hij aan de operatie met codenaam Alan tot bevrijding van ’s-Hertogenbosch. Lees het verhaal over de bevrijding van 's-Hertogenbosch voor meer informatie.


Afb.3: Wapenschild van de 53e Welsh Divisie in het Stadhuis. Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch.

1945-1951: Afscheid en waardering

Sinds 1944 onderhoudt ’s-Hertogenbosch een band met het land van zijn bevrijders, Wales. In 1945 keerde een flinke delegatie militairen onder leiding van Ross terug naar ’s-Hertogenbosch. Hierbij ontving het stadsbestuur het Welsh Shield (afb. 3), dat nog altijd een prominente plaats in het Stadhuis heeft. Na de oorlog kreeg Ross verschillende onderscheidingen voor zijn optreden tijdens de oorlog. In november 1945 nam hij afscheid van het 53e Welsh Divisie. In 1951 overleed Robert Ross plotseling op 58-jarige leeftijd. Hij ligt begraven in Surrey, Zuid-Engeland.

Afb.4: Generaal Ross met burgemeester Loeff op het bordes van het stadhuis in 1945. Bekijk op Beeldbank Erfgoed 's-Hertogenbosch.

Ook interessant

gebeurtenissen

Empel verplaatst

Tijdens de laatste maanden van de Tweede Wereldoorlog was het dijkdorp Empel bijna helemaal kapotgeschoten.