gebeurtenissen

De allereerste glasbak

“Laten we het praten over de natuur en milieu nu omzetten in handelen. Geen woorden maar daden.” Met deze zinnen presenteerde milieugedeputeerde Ton Brugman de allereerste gemeentelijke glasbak van Nederland. Dat gebeurde op 17 mei 1978 in ’s-Hertogenbosch.

De eerste glasbak van Nederland stond in het Bossche winkelcentrum Zuiderpassage. Het was mevrouw W. Castelijns-Dommers die de eerste fles in de glascontainer liet vallen. “Als slijtersvrouw is zij extra vertrouwd met lege en volle flessen”, zo valt te lezen in het Brabants Dagblad van 18 mei 1978.


Een 'gele' glasbak in Engelen in 1987.

Experiment

Het plaatsen van de glasbak maakte nog onderdeel uit van een experiment. In de eerste fase deden 71 Brabantse gemeenten mee met in totaal 500 gele glasbakken. Het Nederlands Dagblad kondigde de komst van de glasbak al aan op 28 maart 1977: “Het is de bedoeling dat de inwoners van Brabant zelf het afvalglas in die containers deponeren. Zij zouden geplaatst kunnen worden op plaatsen waar bijvoorbeeld de huisvrouw geregeld komt, zoals in winkelcentra.”

Het experiment moest de overheid verder helpen bij het opstellen van provinciale plannen als gevolg van de Afvalstoffenwet van 1977. Deze wet stond in het teken van het hergebruik van afvalstoffen. De keuze om Brabant als proefgebied te bestempelen kwam onder meer vanwege de gunstige ligging ten opzichte van de Nederlandse glasindustrie.

'Het zogenaamde recyclen'

De ambitie was om zo per jaar minstens 8400 ton (= 840.000 kilo) glas voor hergebruik voor de industrie te realiseren. De techniek om glas te hergebruiken werd steeds beter volgens het Nederlands Dagblad: “De waarde van afvalglas bij het opnieuw gebruiken voor de aanmaak van nieuw glas (het zogenaamde recyclen) is de laatste jaren aanzienlijk gestegen. Tot voor kort kon bij de vervaardiging van glas slechts twintig procent afvalglas worden gebruikt. Dat percentage is inmiddels gestegen tot tachtig procent.”

Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne L. Ginjaar noemde de glasbak een voorbeeld van “technisch vernuft, creativiteit en bestuurlijke organisatie.” Het experiment is uiteindelijk geslaagd. Inmiddels staan in Nederland zo’n 25.000 glasbakken.

Meer over

gebeurtenissen

Ook interessant

gebieden

Hoe de Heusdenaren huishielden in 's-Hertogenbosch

Tegen het einde van de twaalfde eeuw viel een groep Heusdenaren ’s-Hertogenbosch aan. Uit jaloezie voor het succes van de jonge stad verdreven ze haar inwoners en verwoestten ze haar gebouwen. Althans, zo gaat het verhaal…