voorwerpen

Brief van stadhouder Willem III

In 2017 ontving Erfgoed 's-Hertogenbosch een scan van een brief van stadhouder Willem III aan ons stadsbestuur. Het origineel werd op een veiling aangeboden. Het stuk is gericht aan ons stadsbestuur en zou dus in ons archief moeten berusten. Kennelijk is het óf niet aangekomen, óf naderhand uit het archief gehaald en niet teruggebracht. Op grond van de Archiefwet mogen we dan verzoeken om een kopie, en zo is deze scan in ons bezit gekomen. Wie het origineel ter veiling aanbood of wie hem nu heeft, is niet bekend.

Brief van stadhouder Willem III aan Den Bosch
Brief van stadhouder Willem III aan ons stadsbestuur

Willem III (1650-1702) was stadhouder van onder andere Holland vanaf 1672, vanaf 1689 koning van Engeland en Ierland. Hij ondertekende deze schriftelijke opdracht op 18 augustus 1675, en wel als 'Guille d’Orange'. Hij bevond zich toen met zijn leger even ten zuiden van Brussel bij Lembeek. Hij voerde een militaire campagne tegen de Franse koning Lodewijk XIV als gevolg van het rampjaar 1672. De oorlog met Frankrijk eindigde in 1678 met de vrede van Nijmegen.

In deze brief geeft Willem III de stad opdracht om zieken en gewonden uit zijn leger op te nemen en te verzorgen. Ze zullen door zijn kwartiermeester Wuester van tijd tot tijd worden gebracht. Op zich niets opzienbarends, maar vanwege de handtekening van Willem III interessant. Daarnaast zien we ook de handtekening van Constantijn Huijgens jr. (1628-1697), Willems secretaris. Deze Constantijn was de oudste zoon van de dichter en staatsman Constantijn Huijgens (1596-1687) en broer van Christiaan Huijgens (1629-1695), de vermaarde wetenschapper.


Detail van de brief uit 1675 met handtekening van stadhouder Willem III

Ook interessant

voorwerpen

Een praalgraf met een contract

De Opstand in de Nederlanden was nog maar net ten einde toen de graaf van Bokhoven de Antwerpse beeldhouwer Artus Quellinus de opdracht gaf om een kunstwerk te ontwerpen. En niet zomaar een kunstwerk.