Oorkonden

In de database ‘oorkonden’ worden korte samenvattingen (zogenaamde ‘regesten’) van de inhoud van een oorkonde, een officiële akte, gegeven. Bijvoorbeeld van een testament of voorwaarden bij een huwelijk, maar ook de handel in onroerend goed. In de database hebben wij ongeveer 7200 regesten toegankelijk gemaakt. In de archieven van de Reinier van Arkel, het Groot Ziekengasthuis en de Tafel van de Heilige Geest zitten veel van dit soort akten.

Inhoud en overzicht

De meestal op perkament geschreven stukken behoren tot de archieven van de Tafel van de Heilige Geest (armenzorg, 1271-1768), het Groot Ziekengasthuis (ziekenzorg, 1274-1500) en ‘Reinier van Arkel’ (psychiatrische zorg, 1358-1790). Deze drie organisaties hadden uitgebreide bezittingen. In duizenden oorkonden legden zij de geschiedenis van hun (on)roerende goederen vast.

Een unieke bron voor de geschiedenis van de stad maar ook voor personen en plaatsen elders. De teksten gaan namelijk ook vaak over plaatsen buiten ‘s-Hertogenbosch. Het online bestand bevat samenvattingen van deze moeilijk toegankelijke stukken.  Hier vind je de naam van de instelling, de datum van de akte en een korte beschrijving van de inhoud.

Raadplegen

Om te zoeken in de database ga je naar zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl

Kies linksboven voor Zoek in: ’Akten en registers’ (en zorg dat de rest staat uitgevinkt). Kies bij ‘Soort akte’ via het pijltje voor ‘Oorkonden’ en vul verder uw zoekvraag in.

Een aantal oorkonden is ook digitaal beschikbaar. Deze zijn direct bij de beschrijving te bekijken en te downloaden. De andere zijn alleen in origineel beschikbaar en moet u opvragen in de studiezaal. Voor het aanvragen hebt u het archiefnummer en het regestnummer nodig. Hier mag u onder voorwaarden zelf digitale foto’s maken.

Literatuur

Voor meer informatie over de Tafel van de Heilige Geest / Geefhuis zie M. Prak, ‘Den Bosch: Geefhuis Sociale zorg voor arm en oud’ in: Plaatsen van herinnering III. Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw (Amsterdam 2006) blz. 412-423.

Voor meer informatie over de regesten van de Tafel van de Heilige Geest / Geefhuis (pdf)

Voor meer informatie over de geschiedenis van de Reinier van Arkel zie A.C.M. Kappelhof, Reinier van Arkel 1442-1992. De geschiedenis van het oudste psychiatrisch ziekenhuis van Nederland (’s-Hertogenbosch 1992)

Voor meer informatie over de geschiedenis van het Groot Ziekengasthuis zie R. Wolf, Een doolhof van eeuwen 1274-1999. Zeven eeuwen ziekenzorg in ’s-Hertogenbosch (Nijmegen 1999)

Alle genoemde publicaties bevinden zich in de bibliotheek en zijn in te zien in onze studiezaal.