Vondsten melden

Ik heb iets gevonden in de tuin, is dat bijzonder? Hoe oud is het en waar werd het voor gebruikt?

Veel mensen komen wel eens iets tegen in de bodem dat onze (verre) voorouders daar hebben achtergelaten. Scherven, botten, munten en voorwerpen waarvan men niet weet waarvoor het gebruikt werd. Ook zijn er veel mensen die met een metaaldetector zoeken naar historische objecten en zelf vaak een mooie verzameling hebben opgebouwd. Bij Erfgoed 's-Hertogenbosch kunt u terecht om deze vondsten te melden en te laten onderzoeken.

Spelregels zoeken met metaaldetector

Voor het zoeken met een detector in de gemeente ’s-Hertogenbosch gelden de landelijke wettelijke regels. ’s-Hertogenbosch heeft dus geen eigen verordening waarin het zoeken met een metaaldetector is geregeld. In het algemeen gelden de volgende spelregels:

  • Zoeken mag alleen met toestemming van de eigenaar van de grond.
  • Zoeken mag alleen in de bouwvoor (bovenste 30cm) of in losse grond (bijvoorbeeld storthopen, afgevoerde grond uit bouwputten).
  • Het is niet toegestaan vondsten uit hun oorspronkelijke archeologische lagen of sporen te verwijderen .
  • Zoeken mag niet op archeologische monumenten of op terreinen waar archeologisch onderzoek plaats vindt.
  • Indien duidelijk archeologische sporen of muren zichtbaar zijn dient contact opgenomen te worden met de gemeentelijke afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch.
  • Vondsten die historisch of archeologisch interessant zijn worden gemeld bij de afdeling Erfgoed. Bijzondere vondsten moeten tijdelijk worden afgestaan voor documentatie waarna ze weer terug gegeven worden aan de vinder.

Ook voor ons van belang

De voorwerpen en zaken die in de bodem worden gevonden vertellen vaak een eigen verhaal. Soms leveren ook losse vondsten een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van de stad. Het kan gaan om scherven uit de prehistorie die laten zien dat op die plek duizenden jaren geleden mensen hebben gewoond. Of om een zeldzame munt die iets zegt over handel en rijkdom in vroegere eeuwen. Graag willen wij deze vondsten vastleggen. Op die manier kan een puzzelstukje aan de geschiedenis van de stad worden toegevoegd.

Melden

Denkt u dat u iets interessants hebt gevonden vonden waarvan u graag wilt weten wat het is of waarvan u denkt dat het interessant is voor de geschiedenis van de stad? Kom dan langs bij onze ArcheoHotspot in het Groot Tuighuis. Meestal zijn er archeologen aanwezig die u kunnen vertellen hoe oud het is en waar het voor diende. Bij bijzondere voorwerpen vragen wij om deze tijdelijk in bruikleen te geven om door ons te worden gefotografeerd, getekend en beschreven. Daarna krijgt de vinder het voorwerp weer terug. Op die manier kun ook u bijdragen aan het schrijven van de geschiedenis van de stad.  

Of maak een afspraak

Als u zeker wilt zijn dat een archeoloog beschikbaar is dan kunt u het best contact opnemen om een afspraak te maken.