Archeologische monumenten

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem van dat terrein resten, voorwerpen of andere sporen van menselijke aanwezigheid in het verleden bewaard zijn gebleven. 

Een deel van deze monumenten is aangewezen als RijksmonumentDaarmee zijn ze wettelijk beschermd. Er mag, zonder vergunning, niets aan die monumenten verstoord of veranderd worden. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beslist over een te verlenen vergunning.

Ook gemeenten kunnen gebieden aanwijzen als Gemeentelijk Monument. In dat geval is een vergunning van de gemeente nodig voor bodemingrepen of wijzigingen.

Overzicht van archeologische monumenten

  Gemeentelijke monumenten
  • Citadel
  • Haverleij
  • Hertogelijke residentie
  • Hinthamereinde
  • Kasteel Bokhoven
  • Kruisbroedersklooster
  • Markt
  • Minderbroedersklooster
  • Noordzijde Sint Jan
  • Oudste stadsmuur
  • Parade
  • Predikherenklooster
  • Sprokkelbos
  • Tweede stadsmuur
  • Vughterdriehoek
  • Zusters van Orthenpoort
  Rijksmonumenten
  • Aalstweg
  • Annenborch
  • De Empelse Hut
  • Kasteel Empel