Archeologisch onderzoek naar leerlooierijen in Gent

De laatmiddeleeuwse huidenvetters van Gent.

Breaking news over het leerlooiersambacht in Vlaanderen

Anton Ervynck, Geert Vermeiren & Marie-Anne Bru

Middeleeuwse en latere leerlooierssites zijn reeds op meerdere (stedelijke) locaties opgegraven in Vlaanderen. De informatieve waarde van dat archeologisch onderzoek is hoog maar wisselt tegelijk sterk. Soms moest het veldwerk overhaast gebeuren, waren er problemen met de datering en de samenhang van de aangetroffen structuren, en is niet altijd voldoende aandacht gegaan naar de studie van de vondsten, bijvoorbeeld van het dierlijk botmateriaal.

De recente opgraving van een laatmiddeleeuws leerlooierscomplex op de Krook, een plek langs de Schelde, nabij de Gentse binnenstad, heeft het onderzoek van het Vlaamse artisanale leerbedrijf een stap verder geholpen. Het bleek mogelijk een ordening in de opgegraven structuren te herkennen en historisch, dendrochronologisch en radiokoolstofonderzoek brachten een tijdskader aan. Zo kon ook de ruimtelijke ontwikkeling van het terrein gereconstrueerd worden, een verhaal van voortdurende landwinning op de nabije rivier. Historisch onderzoek plaatst de leerlooiers, politiek en sociaal, binnen de toenmalige stedelijke samenleving. De studie van de vele ingezamelde hoornpitten geeft voor het eerst voor Vlaanderen een kijk op de verwerking van het witte leder en laat toe de zwartledertouwerij met andere steden te vergelijken. De organisatie van de aanvoer van de dierlijke grondstoffen staat daarbij centraal.

De eerste bevindingen van het Gentse onderzoek zijn recent gebundeld in: Vermeiren G., Bru M.-A. & Ervynck A. (red.) 2018: De Krook. Een leerrijk boek. Gent: Snoeck. Het boek kan vanaf 18 juni worden aangekocht via een mailtje naar stadsarcheologie@stad.gent (29,50 euro + portkosten).