Stamboomcursus bij Erfgoed ’s-Hertogenbosch

Update 19 maart 2020: de cursus Genealogie is verzet naar het najaar van 2020. Kijk voor meer informatie ook op: cursussen.

 

Dit voorjaar organiseert Erfgoed ’s-Hertogenbosch bij voldoende deelname weer een cursus Genealogie (stamboomonderzoek) voor beginners. Aanmelden voor deze cursus is vanaf nu mogelijk.

Het is een compacte cursus van vijf lessen waarin de cursist kennis maakt met de belangrijkste methoden en bronnen voor genealogisch onderzoek:

1. Inleiding;
2. Archiefonderzoek, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters;
3. Doop-, Trouw- en Begraafregisters;
4. Rechterlijke en notariële archieven, memories van successie;
5. Genealogie en computer/internet, overige onderwerpen.

De lessen worden verzorgd door Jac. Biemans, medewerker van Erfgoed ’s-Hertogenbosch en Hilde Jansma  van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Elke les wordt gevraagd thuis een stuk tekst te lezen en voor zover mogelijk enig onderzoek naar uw eigen (stamboom)gegevens te doen.

Data en plaats

De cursus vindt plaats op de middagen van woensdag 1, 8, 15, 22 en 29 april 2020 van 14.00-16.00 uur. De leslocatie is het gebouw van Erfgoed ’s-Hertogenbosch/Stadsarchief, Bloemenkamp 50 in de binnenstad van 's-Hertogenbosch.

Kosten

De kosten voor de cursus zijn vastgesteld op € 60,-- incl. BTW per persoon. Dit is inclusief koffie/thee en lesmateriaal. Er zijn verder geen voorwaarden verbonden aan deelname, dan betaling vooraf.

Aanmelding

U kunt zich tot 1 maart aanmelden via erfgoed@s-hertogenbosch.nl. Wilt u daarbij s.v.p. uw volledige voorletters, achternaam, huisadres (geen kantoor of postbus), postcode en woonplaats vermelden. De aanmeldingen verwerken we in de volgorde van binnenkomst. U ontvangt dan verdere gegevens over het al dan niet doorgaan van de cursus en over definitieve aanmelding en betaling.