Cursussen

Hoe doe je historisch onderzoek naar je eigen familie of woonomgeving? Hoe leer je oud schrift? Erfgoed 's-Hertogenbosch biedt daarvoor cursussen genealogie en paleografie aan.

Cursus Paleografie voor beginners

De cursus paleografie voor beginners bestaat uit 8 lessen. Erfgoed ’s-Hertogenbosch start in samenwerking met Huis73/Volksuniversiteit Den Bosch een nieuwe cursus in het voorjaar van 2022. Hierin leer je de basis van het lezen van  het oud-Nederlandse schrift. Het schrift dat in onze streken gebruikt werd van de zestiende tot en met de negentiende eeuw. Je krijgt eerst een korte inleiding over de ontwikkeling van het schrift. Daarna  maakt je kennis met de belangrijkste afkortings- en andere tekens. Ook leer je de wijze van transcriberen en met diverse teksten afkomstig uit ons archief. De lessen worden verzorgd door Jac. Biemans, medewerker van Erfgoed ’s-Hertogenbosch.

Oud handschrift

Data en plaats

De cursus Paleografie is vanwege de coronamaatregelen tot nader order uitgesteld.

De leslocatie is Erfgoed ’s-Hertogenbosch, Bloemenkamp 50 (Stadsarchief), 5211 XK  ’s-Hertogenbosch.

Kosten

De kosten van de cursus bedragen 80,- euro. Dit is inclusief koffie/thee, lesmateriaal en administratiekosten. De facturering wordt door Huis73/Volksuniversiteit Den Bosch verzorgd.

Aanmelding

Heb je interesse? Meld je aan via de website van Huis73. De aanmeldingen verwerken we in de volgorde van binnenkomst. 

Cursus Genealogie voor beginners

In samenwerking met Huis73/Volksuniversiteit Den Bosch organiseert Erfgoed ’s-Hertogenbosch in het najaar van 2022 een cursus Genealogie voor beginners. Dit is een compacte cursus van vijf lessen waarin de cursist kennis maakt met de belangrijkste methoden en bronnen voor genealogisch onderzoek:

1. Inleiding;
2. Archiefonderzoek, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters;
3. Doop-, Trouw- en Begraafregisters;
4. Rechterlijke en notariële archieven, memories van successie;
5. Genealogie en computer/internet, overige onderwerpen.

De lessen worden verzorgd door Jac. Biemans, medewerker van Erfgoed ’s-Hertogenbosch en  een collega van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Elke les wordt gevraagd thuis een stuk tekst te lezen en voor zover mogelijk enig onderzoek naar je eigen (stamboom)gegevens te doen.

Data en plaats

De data worden nog nader bekendgemaakt. De leslocatie is Huis73, Hinthamerstraat 72-74, 5211 MR in 's-Hertogenbosch.

Kosten

De kosten zijn 50,- euro. Dit is inclusief koffie/thee, lesmateriaal en administratiekosten. De facturering wordt door Huis73/Volksuniversiteit Den Bosch verzorgd.

Aanmelding

Heb je interesse? Meld je aan via de website van Huis73. De aanmeldingen verwerken we in de volgorde van binnenkomst. 

Cursus Boschlogie

Boschlogie is dé cursus over de cultuurhistorie van 's-Hertogenbosch. Nog steeds zijn de oprichters (Koning Willem I College, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch) de drijvende krachten achter de opleiding. 

Bekijk voor meer informatie de website Boschlogie.