Cursussen

Hoe doe je historisch onderzoek naar je eigen familie of woonomgeving? Hoe leer je oud schrift? Erfgoed 's-Hertogenbosch biedt daarvoor om de twee jaar een cursus genealogie en paleografie aan.

Cursus Genealogie voor beginners

Dit najaar organiseert Erfgoed ’s-Hertogenbosch weer een cursus Genealogie voor beginners. Dit is een compacte cursus van vijf lessen waarin de cursist kennis maakt met de belangrijkste methoden en bronnen voor genealogisch onderzoek:

1. Inleiding;
2. Archiefonderzoek, Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters;
3. Doop-, Trouw- en Begraafregisters;
4. Rechterlijke en notariële archieven, memories van successie;
5. Genealogie en computer/internet, overige onderwerpen.

De lessen worden verzorgd door Jac. Biemans, medewerker van Erfgoed ’s-Hertogenbosch en Hilde Jansma van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC). Elke les wordt gevraagd thuis een stuk tekst te lezen en voor zover mogelijk enig onderzoek naar uw eigen (stamboom)gegevens te doen.

Data en plaats

De cursus vindt plaats in het najaar. De leslocatie is het gebouw van Erfgoed ’s-Hertogenbosch/Stadsarchief, Bloemenkamp 50 in de binnenstad van 's-Hertogenbosch.

Kosten

De kosten van de cursus worden later bekendgemaakt. 

Aanmelding

Heeft u interesse? U kun zich vrijblijvend aanmelden via erfgoed@s-hertogenbosch.nl. Wilt u daarbij s.v.p. uw volledige voorletters, achternaam, huisadres (geen kantoor of postbus), postcode en woonplaats vermelden. De aanmeldingen verwerken we in de volgorde van binnenkomst. U ontvangt dan verdere gegevens over het al dan niet doorgaan van de cursus en over definitieve aanmelding en betaling.

Cursus Paleografie voor beginners

De cursus paleografie voor beginners bestaat uit 8 lessen. Een nieuwe cursus wordt naar verwachting aangeboden in het voorjaar van 2021. Hierin leert u de basis van het lezen van het oud-Nederlandse schrift. Het schrift dat in onze streken gebruikt werd van de zestiende tot en met de negentiende eeuw. U krijgt eerst en korte inleiding over de ontwikkeling van het schrift. Daarna maakt u kennis met de belangrijkste afkortings- en andere tekens. Ook leert u de wijze van transcriberen en met diverse teksten afkomstig uit ons archief.

Kosten

De kosten van de cursus worden later bekendgemaakt. 

Aanmelding

U kunt zich vrijblijvend aanmelden via erfgoed@s-hertogenbosch.nl. De aanmeldingen verwerken we in de volgorde van binnenkomst. U ontvangt dan verdere gegevens voor definitieve aanmelding en betaling.

Cursus Boschlogie

Boschlogie is dé cursus over de cultuurhistorie van 's-Hertogenbosch. Nog steeds zijn de oprichters (Koning Willem I College, Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch en Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch) de drijvende krachten achter de opleiding. 

Bekijk voor meer informatie de website Boschlogie.