Restauratie voormalige bioscoop Cinema Royal

Aan de Hinthamerstraat 26 staat de voormalige bioscoop Cinema Royal. De voorgevel van dit gemeentelijk monument is onlangs prachtig gerestaureerd.

Nadat de subsidiebeschikking is verleend, starten in 2016 de werkzaamheden aan de voorgevel. Hiervoor is onder andere het voegwerk hersteld, nieuw zink aangebracht, de gevel gereinigd en het glas-in-lood raam opnieuw verlood. Aan de hand van oude foto’s is de nieuwe olifant gemaakt. De nog aanwezige olifant was namelijk niet oorspronkelijk en leek niet op de olifant die op oude foto’s zichtbaar was.

Op de zolder is nog een oorspronkelijke lichtarmatuur gevonden. Hiervan werd een tweede armatuur gesmeed, waarna deze werden teruggeplaatst. Vanuit de gemeente lag er een wens om de verflagen van de gevel (natuursteen) te verwijderen. Bouwfysisch (ademen van de gevel) en esthetisch is dit een verbetering voor de gevel. Nadat enkele proefjes waren uitgevoerd, kon de gevel worden ontdaan van alle verflagen en is de natuursteen ‘Anrochter Grunstein’ weer in het zicht gekomen.

In het voorjaar van 2017 zijn de werkzaamheden klaar en is ‘s-Hertogenbosch weer een mooi pand rijker!

Meer informatie 

Voor meer foto's en de historie: lees het verhaal 'Voormalige bioscoop Cinema Royal'

Toen en nu

Het pand in de jaren 1950 en in 2017.

Informatie over monumenten

Wilt u meer weten over monumenten in gemeente 's-Hertogenbosch of over uw eigen pand? Kijk dan op monumentenzorg of neem contact op via erfgoed@s-hertogenbosch.nl.