Poortregistratie 1766-1793 digitaal beschikbaar

Twee jaar lang werkten vrijwilligers aan het invoeren van de 'vreemdelingenregistratie' aan de poorten van ’s-Hertogenbosch over de periode 1766-1793. De registers bevatten informatie over de in- en doorreizende personen, hoe ze reisden en waar ze verbleven. Deze registraties zijn sinds vandaag digitaal beschikbaar.

Dat betekent dat deze mooie bron voortaan 24 uur per dag en zeven dagen in de week te gebruiken is door onderzoekers.

Online zoeken

Het gaat om maar liefst 37.000 records die onder inventarisnummers 3353-3365 op de website zijn te doorzoeken via zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl. Selecteer 'Akten en registers' en kies onder 'Soort akte' voor 'Reizigers aan de poort'. 

In deze database zijn de volgende gegevens opgenomen: achternaam van de vreemdeling, poort van binnenkomst, op welke datum, de plaats waar hij vandaan komt, hoe hij heeft gereisd, waar hij naar op doorreis is en waar hij heeft verbleven (in welk logement of bij welke persoon, instantie), of de vreemdeling op doorreis was of de stad als eindbestemming had (‘inreizend’) en welk beroep hij had. Voor meer hulp bij online zoeken: Vreemdelingenregistratie aan de poorten.

Interessant voor onderzoek

De registers zijn interessant voor onderzoek naar bijvoorbeeld de schippers, logementen in de stad ’s-Hertogenbosch, transportmiddelen en statistiek. Onderzoek aan de hand van deze registratie kan misschien meer licht werpen op het functioneren van ’s-Hertogenbosch in een handels- of scheepvaartnetwerk.

Meer informatie

Zie voor meer informatie over deze bron het artikel ‘Bossche schrijvers aan de poort’ geschreven door Rolf Hage in: Bossche Kringen jrg. 3 (2016) nr. 3 (mei) blz. 24-29. Bekijk het artikel in Bossche Kringen.