Pastorie Kapelaan Koopmansplein gerestaureerd

De voormalige pastorie aan het Kapelaan Koopmansplein 113 is gerestaureerd en opgesplitst in vijf stadswoningen. Wethouder Huib van Olden verrichtte de opening op vrijdag 24 maart.

Het gemeentelijk monument is door deze restauratie bewaard voor de toekomst. Het heeft nu een nieuwe duurzame functie met behoud van de monumentale waarden. De gemeentelijke afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch begeleidde de herbestemming en werkte nauw samen met bewoners en aannemer.

Restauratie

De monumentale onderdelen bleven tijdens de restauratie bewaard. Ook de gevels en dak werden met respect voor het monument en met oog op de nieuwe functie gerestaureerd. De gevelkozijnen zijn door de aannemer zorgvuldig gerestaureerd met behoud van origineel materiaal. Erfgoed ’s-Hertogenbosch deed kleurhistorisch onderzoek waardoor de originele kleuren weer bekend werden. Deze kleuren zijn, in nauw overleg met de eigenaars, teruggebracht waardoor de gevels hun oorspronkelijk uitstraling terugkregen. Naast de hoofdingang stond vroeger nog een klein Mariabeeldje. Inspanningen van de huidige eigenaars zorgden ervoor dat een vergelijkbaar beeldje opnieuw werd aangebracht.

Historie

Het pand uit 1922 is ontworpen door W. te Riele. In de gevels zijn sobere neogotische kenmerken te zien. Het voormalige woonhuis van onder andere Kapelaan Koopmans stond naast de Sint Antoniuskerk. Deze kerk werd in de jaren tachtig gesloopt. De pastorie bleef gelukkig bewaard en deed nog dienst als kantoor voor kerkelijke organen. Tot voor kort zat hier nog het Marokkaans consulaat.

Zie ook

Lees voor meer achtergrondinformatie het verhaal over de voormalige pastorie Sint Antoniuskek