Kamerwoningen op het terrein van de Negen Heren

Archeologen van onderzoeksbureau BAAC zijn in april begonnen met een opgraving op het terrein van het nieuwbouwproject de Negen Heren aan de Zuid-Willemsvaart. Tijdens het archeologisch onderzoek zijn zogenoemde 'kamerwoningen' gevonden. Het onderzoek gaat de komende week nog door.

Vanaf de 17de eeuw werden aan veel kleine zijstraatjes kamerwoningen gebouwd voor de allerarmste Bosschenaren. Vaak waren deze woningen niet groter dan één kamer en werden daarom  ook aangeduid als ‘kameren’.

Eerdere bebouwing

Uit archeologisch onderzoek aan Achter de Mollen blijkt dat aan dit straatje in ieder geval in de 17de eeuw al een gebouw stond. Hiervan is een plavuizenvloer teruggevonden op ongeveer 1 meter onder het huidige straatpeil. Het is nog niet duidelijk wat de functie van het gebouw was. Pas later werd het pand verbouwd tot kamerwoningen.

Goed bewaard

De funderingen van de woningen zijn goed bewaard gebleven en laten de indeling en het gebruik van de ruimte zien. Zo lagen tegen de zijmuren kleine schouwtjes waarin gekookt werd. Onder de haardvloer waren potten ingegraven waarin de as geveegd werd zodat er geen brand uit kon breken. In één van deze woningen kwam ook een zware fundering tevoorschijn van een oven of iets dergelijks. Blijkbaar werden in de woningen ook ambachten uitgevoerd.

De kameren zijn na de 17de eeuw diverse keren vernieuwd. Daarbij werden ze soms voorzien van kleine keldertjes. Bij de woningen zijn ook toiletten gevonden die loosden op een riool dat naar de Binnendieze liep. Waarschijnlijk deelden meerdere huisjes één toilet.

Meer informatie

Lees voor meer informatie ook het verhaal De Doode Stroom wordt weer beleefbaar.