Invoering van AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is in werking getreden. Sinds 25 mei 2018 geldt voor de gehele Europese Unie de AVG voor de bescherming van privacy.

Ook Erfgoed ’s-Hertogenbosch heeft maatregelen genomen om de verwerking van persoonsgegevens in lijn te brengen met deze AVG. Zie hiervoor onze privacyverklaring en ons aangepaste bezoekersreglement.

Vanaf 25 mei verandert ook de procedure bij een bezoek aan onze studiezaal:

Wat is er veranderd?

  • Studiezaalbezoekers moeten zich eenmalig opnieuw inschrijven. Dat geldt ook voor onze vaste bezoekers. Ze geven door het ondertekenen van het nieuwe bezoekersformulier toestemming voor het bewaren van hun persoonsgegevens tot maximaal 31 december van het jaar na hun laatste bezoek (bezoekersreglement paragraaf 2.1 en 2.2). Na die datum anonimiseren wij de persoonsgegevens. Wij kunnen dan bijvoorbeeld nog wel zien welke archiefstukken zijn uitgeleend, maar niet meer welke bezoekers ze hebben ingezien in de studiezaal.
  • Legitimatie is bij ieder bezoek verplicht. Dit komt omdat wij minder persoonsgegevens gaan registreren.

Meer informatie

Als u aanvullende vragen heeft over onze nieuwe beleid over bescherming van persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar erfgoed@s-hertogenbosch.nl. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de nieuwe wetgeving.