Fort Crèvecoeur in de lijst van meest bedreigde erfgoedlocaties in Europa

Het sterk verwaarloosde Fort Crèvecoeur heeft de shortlist van de Europese ‘7 Most Endangered sites’ gehaald. Op deze lijst staan 12 Europese plaatsen waar erfgoed ernstig wordt bedreigd. Het fort werd in oktober voorgedragen door Bond Heemschut. De definitieve lijst wordt in het voorjaar van 2022 bekend gemaakt.

Fort Crèvecoeur in verval
Fort Crèvecoeur in verval

Fort Crèvecoeur maakt onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie en speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van Nederland. Het fort is vandaag de dag in het bezit van het Ministerie van Defensie en is ernstig in verval. Ook gemeente ’s-Hertogenbosch maakt zich zorgen om dit rijksmonument en geeft steun aan de actie om het fort te redden.

Dringend aandacht

Het adviespanel van de ‘7 Most Endagered Sites’: “Het ministerie van Defensie bereikte in 2010 een akkoord met de gemeente ’s-Hertogenbosch. De verdedigingswerken van Fort Crèvecoeur zouden worden  geopend en hersteld, zodat ze konden worden opgenomen in het Maasoeverpark. Ondanks toezeggingen heeft de eigenaar sindsdien geen concrete actie ondernomen. De historische kenmerken (zoals de kruitopslagplaatsen, kazematten, sluispoort, wallen en grachten) verdienen dringend aandacht. Deze impasse moet onmiddellijk worden doorbroken”.

De selectie is gemaakt door een team van internationaal deskundigen op het gebied van archeologie, geschiedenis, architectuur, behoud en financiën. Zij keken niet alleen naar de uitzonderlijke erfgoedbetekenis en culturele waarde van iedere locatie, maar ook naar het serieuze gevaar waar deze erfgoedlocaties vandaag de dag mee worden geconfronteerd.

Programma ‘7 meest bedreigde erfgoedlocaties’

De lijst van 7 meest bedreigde erfgoedlocaties wordt jaarlijks opgesteld door erfgoedorganisatie Europa Nostra. Doel van de lijst is om bedreigd erfgoed te signaleren en om burgers en private partijen te mobiliseren om deze te redden. Europa Nostra heeft het programma opgezet in samenwerking met de Europese Investeringsbank.

Meer informatie