Fort Crèvecoeur voorgedragen als meest bedreigd erfgoed

Erfgoedvereniging Bond Heemschut voert actie richting het ministerie van Defensie voor het behoud van Fort Crèvecoeur. Het fort is voorgedragen voor de Europese lijst van 'zeven meest bedreigde erfgoedlocaties'. Ook gemeente ’s-Hertogenbosch maakt zich zorgen om dit rijksmonument en geeft steun aan de actie om het fort te redden van verval.

Fort Crèvecoeur maakt onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie en speelde een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van Nederland. Het bevat 40 hectare aan militair erfgoed zoals aarden wallen met grachten, kazematten een kruitmagazijn en een sluis. Deze verkeren in een zeer slechte staat. 

Militair oefenterrein

Het fort is in het bezit van het ministerie van Defensie. Ondanks jarenlange pogingen om te komen tot het noodzakelijke onderhoud, zijn er tot op heden vanuit de eigenaar geen stappen gezet tot het daadwerkelijk nemen van maatregelen. Omdat het een militair oefenterrein is, heeft de gemeente geen bevoegdheid om de eigenaar van het rijksmonument te dwingen om maatregelen te treffen.

Steun voor behoud

In Nederland zet de Bond Heemschut zich in voor het behoud van monumenten, door dreigend verval landelijk aan te kaarten. Het verval van het fort is al eerder aangekaart bij het ministerie van Cultuur en bij de Tweede Kamer. De actie voor het behoud van Fort Crèvecoeur krijgt steun van de gemeente. Wethouder Huib van Olden: "Ik hoop dat alle nationale en zelfs Europese aandacht er toe leidt dat het ministerie van Defensie tot actie komt om dit unieke monument eindelijk te behouden."