Archeologische opgraving op de Parade van start

Archeologen onderzoeken op dit moment het archeologisch monument onder de Parade. Onder het plein liggen de fundamenten van het middeleeuwse Begijnhof. Vooral aan de oostzijde hopen de archeologen op nieuwe vondsten.

Opgraving Parade

Verwachtingen

Het archeologisch onderzoek van Erfgoed ’s-Hertogenbosch focust zich in het begin op de west- en noordzijde van de Parade. Op deze plekken vond al eerder, in 1983, kleinschalig onderzoek plaats. De bedoeling is om met de nieuwe opgraving de gegevens uit 1983 aan te vullen. Destijds ontdekten de archeologen hier de immuniteitsmuur die het Begijnhof scheidde van het kerkhof van de Sint-Jan.

De archeologen verwachten in fase 1 en 2 geen spectaculaire nieuwe vondsten, maar wel veel meer details over het Begijnhof te ontdekken. Eind april/begin mei zullen ze de zuidzijde onderzoeken, tijdens fase 3.

Reconstructie Begijnhof R Glaudemans
Reconstructie van het Begijnhof door Ronald Glaudemans

De oostzijde van de Parade is ook in 1983 archeologisch onderzocht. Toen is een deel van de Nikolaaskapel van de Begijnen ontdekt onder de straat. De verwachting is dat de archeologen tijdens fase 4 meer resten van deze kapel in de boomkuilen vinden. Dit levert mogelijk nieuwe vondsten op, omdat deze plekken nog nooit zijn onderzocht.

Opgraving Parade 2021
Opgraving Parade 2021

Opgraving Parade 2021

Bomen

De sporen van het Begijnhof die de komende maanden tevoorschijn komen, zullen niet spectaculair lijken voor buitenstanders. Maar voor de archeologen van Erfgoed ’s-Hertogenbosch zal dit onderzoek veel nieuwe informatie opleveren, met name over de indeling van het Begijnhof. Na de opgraving verbetert de gemeente de grond. In het najaar start de plaatsing van de nieuwe bomen.

Archeologisch monument

De Parade is sinds 2001 een archeologisch monument. Dit betekent dat je op het plein niet zomaar mag graven. Het uitgangspunt is om het bodemarchief van het Begijnhof in stand te houden voor toekomstige generaties, die mogelijk ook betere technieken hebben voor archeologisch onderzoek. Om te voorkomen dat nu schade aan het bodemarchief optreedt, ontgraven de archeologen de boomkuilen en documenteren ze archeologische sporen die tevoorschijn komen.

Rioleringswerkzaamheden 1983 muurwerk van de Begijnhofkapel
Gevonden muurwerk van de Begijnhofkapel in 1983

De opgraving vanaf de SInt-Jan
Archeologisch onderzoek in 2021 © Leon van Dijk

Oude vondsten

Naast de Nikolaaskerk en de immuniteitsmuur hebben archeologen bij vorige opgravingen op de Parade het muurwerk van kleine huisjes gevonden waar de Begijnen in woonden. Een andere opvallende vondst was de brandlaag van de stadsbrand uit 1419.

Meer info