11.000 Bossche huizen 17de-19de eeuw online

Het overdragen of transporteren van een huis doe je tegenwoordig via de notaris. Dat is zo sinds 1811. Vóór die tijd was het stads- of dorpsbestuur daarvoor de aangewezen instantie. Bij de schepenen werden de transporten van onroerend goed geregistreerd. Erfgoed ’s-Hertogenbosch heeft nu de akten van transport over de periode 1610-1838 online toegankelijk gemaakt.

Het gaat om ruim 11.400 records over onroerend goed binnen de vesting ’s-Hertogenbosch. Ze leren ons veel over de omstandigheden van huizen en hun bezitters in de 17de, 18de en 19de eeuw. We komen ook in die tijd al verschillende ‘huisjesmelkers’ tegen.  

Het online bestand is een soort ‘inhoudsopgave’ van, een toegang tot de akten. Hier vind je de naam van de straat of steeg, de aard van het object, de omschrijving van de ligging en de namen van koper en verkoper. Zo lezen we bijvoorbeeld dat op 25 april 1650 Lancelot Bruynlant zijn “huis, kookhuis, de kamerkens daarboven, erve, hof en achterhuis” gelegen aan de Sint-Jorisstraat verkocht aan Joris Jansen. Het perceel werd aan de ene kant begrensd door Mayken Haselen, weduwe van mr. Rombouts van den Ybelaer en aan de andere kant door Aart Evert van Orthen met de zijnen. Voor liep de straat, achter het water.

De digitale toegang verwijst naar de originele akten uit het Bosch Protocol, de akten van de Bossche schepenen. Hierin zijn meer details over de betreffende overdachten te vinden. Deze akten zijn geheel gescand en ook online te raadplegen. Ook zijn gegevens afkomstig uit de registers van de 60ste penning. Dat was een door de stad tot 1809 geheven belasting op de overdracht van onroerend goed. Bij de toegang is ook een hulpwijzer voor onderzoek beschikbaar. De toegang op de transportakten is een van de vele die Erfgoed ’s-Hertogenbosch de afgelopen periode online heeft gezet. Andere zijn die op ondertrouw, criminele vonnissen, inboedelinventarissen, borgbrieven en hinderwetvergunningen.

Zoeken

Om te zoeken in de transportakten ga je naar: zoeken.erfgoedshertogenbosch.nl. Zorg dat alleen ‘Akten en registers’ is aangevinkt en kies bij 'Soort akte': transportakten binnen de vesting ’s-Hertogenbosch.

Voor meer hulp en achtergrondinformatie: Onderzoek naar gebouwen