Workshop Tweede Wereldoorlog

Lesprogramma

Leerlingen trekken zelf de handschoentjes van de archivaris aan: ze onderzoeken tijdens deze workshop een dagboek en oude foto's uit de Tweede Wereldoorlog. Met deze bronnen ontdekken de leerlingen dat de geschiedenis zich afspeelde in hun eigen leefomgeving. De Tweede Wereldoorlog komt zo ineens hun eigen belevingswereld binnen.

Leerling workshop WOII

Praktisch

Niveau: Groep 7-8
Locatie: In de klas of bij Erfgoed 's-Hertogenbosch
Vorm: Leskist of gastles
Tijdsduur: ± 60 minuten
Kosten: Gratis
Aantal leerlingen: Max. 30 per groep

Leerdoelen

  • De leerling kan voorbeelden van erfgoed van zichzelf, de eigen familie en omgeving benoemen en uitleggen wat dit betekent voor zichzelf
  • De leerling herkent gebeurtenissen uit WOII in de eigen leefomgeving
  • De leerling begrijpt waarom we erfgoed verzamelen, bewaren en doorgeven
  • De leerling stelt vragen bij erfgoed en onderzoekt historische bronnen
  • De leerling volgt aanwijzingen op hoe hij/zij met erfgoed moet omgaan
  • De leerling verwoordt de eigen mening over erfgoed en toont respect voor de mening van een ander

De kerndoelen 51, 52 en 56, de inhoudslijnen van Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige Oriëntatie en de leerdoelen van Wijzer met Erfgoededucatie vormen de basis voor ons aanbod. We stemmen de workshop graag in overleg met de leerkracht af op de thema's en onderwerpen die actueel zijn in de klas.