Ontmoet Bosschenaren van toen | Middeleeuwen

Lesprogramma

Leerlingen maken kennis met het leven van Bosschenaren in de middeleeuwen. Ze puzzelen in het archeologielab zelf met vondsten uit de Bossche bodem en kruipen letterlijk in de kleding van de middeleeuwse Bosschenaar. Ook bezoeken ze de 'schatkamer' van Erfgoed 's-Hertogenbosch: het depot vol met Bossche vondsten.

In het Bossche erfgoedcentrum dagen we leerlingen uit om zelf met erfgoed aan de slag te gaan. Zo ervaren ze met al hun zintuigen wat erfgoed in de praktijk inhoudt en leren ze tegelijkertijd over de geschiedenis van hun eigen woonomgeving.

Praktisch

Niveau: Groep 5-6
Locatie: Erfgoed 's-Hertogenbosch
Vorm: Workshops
Tijdsduur: 90 minuten
Kosten: Gratis
Aantal leerlingen: Max. 30 per groep

Groep 5 in middeleeuwse kleding

Leerdoelen

  • Leerlingen kunnen voorbeelden van erfgoed van zichzelf, de eigen familie en omgeving benoemen en uitleggen wat dit betekent voor zichzelf.
  • Leerlingen kunnen redenen benoemen om erfgoed te verzamelen, bewaren en door te geven. 
  • Leerlingen kunnen benoemen wat het beroep archeoloog inhoudt.
  • Leerlingen kunnen vragen stellen bij bij erfgoed en eigenschappen onderzoeken.
  • Leerlingen kunnen een verhaal dat bij erfgoed hoort reproduceren.
  • Leerlingen kunnen verhalen bij erfgoed uit de eigen omgeving koppelen aan regionale of nationale geschiedenis.
  • Leerlingen kunnen erfgoed relateren aan hoe mensen in een bepaalde periode leefden.
  • Leerlingen kunnen aanwijzingen opvolgen hoe met erfgoed om te gaan en zorg dragen voor erfgoed.