bouwwerken

Leuvense Poort

De stadspoort uit begin 13e eeuw van de eerste ommuring, ook wel aangeduid als Lovense Poort of Gevangenpoort.

3D reconstructie Leuvense Poort rond 1500

Een deel van de noordelijke stadspoorttoren bevindt zich nog in de panden voor de hoek met de Korte Waterstraat. In het dak en de hoeketalage is die duidelijk te herkennen. In de bestrating (links en rechts) is in de zwarte beklinkering de oude torenvorm nog te zien. Na de eerste stadsuitbreiding werd de Leuvense Poort een binnenpoort en bestemd tot gevangenis.

De poort werd op bevel van Napoleon omstreeks 1810 afgebroken omdat hij er met zijn leger niet vlot doorheen kon.

Opgemetselde fundering zuidelijke toren van de Leuvense Poort, 1972.

Aanduiding in de bestrating waar de Leuvense Poort gestaan heeft, 2016.

Ook interessant

bouwwerken

De Drakenfontein

Sinds 1903 staat er een grote gouden draak recht tegenover het Bossche treinstation.