voorwerpen

Een kijkje in het archief van de Bossche postzegelverzamelaars

Filatelie is de liefhebberij voor het verzamelen van postzegels. In 1930 werd de 's-Hertogenbossche Vereeniging voor Postzegelverzamelaars opgericht. De vereniging groeide snel en telde op het hoogtepunt van haar bestaan ruim 650 leden. Ook tegenwoordig heeft de vereniging nog steeds zo’n 250 leden.

Ledenadministratie op kaarten

Eens in de vijf jaar, bij de viering van een lustrum, presenteert de vereniging zich met een grote tentoonstelling. In het archief worden van deze lustrumtentoonstellingen uitgebreide plakboeken en foto’s bewaard. Een leuk onderdeel in dit archief is de ledenadministratie die in het begin op kaartsystemen werd bijgehouden. Daarbij werden niet alleen naam, adres, woonplaats, datum van aanmelding en reden van beëindiging vermeld, maar ook het soort zegels dat het lid verzamelde.

Portret van Ted Stein die bij zijn 25-jarig jubileum aftreedt als voorzitter van de Filatelisten-vereniging op 16 maart 1988.

Een bezorgde vader

Op een van de kaarten vinden we een bijzondere aantekening. Het is de kaart J. van A., lid sinds 4 december 1955. Op de kaart staat dat zijn vader contact had gezocht met de secretaris met het verzoek het lidmaatschap van zijn zoon op te heffen. Hij vond het ongewenst dat zijn zoon van achttien lid was, want die gaf veel te veel geld uit: ‘Ik wil er geen dief van maken. Zijn hoofdvoedsel blijkt te bestaan uit bioscoop, roken en postzegels, waarin hij veel geld steekt.’ De secretaris liet weten dat het bestuur had besloten hem niet langer als lid te accepteren. Tegenwoordig zou menig ouder blij zijn als dat alles was wat zoonlief deed…

Opzeggen met goede reden

Ook het opzeggen van een lidmaatschap deed men in 1958 niet zomaar. De leden vonden het blijkbaar noodzakelijk uitvoerig de reden te vermelden. Een mooi voorbeeld hiervan is een brief van 19 januari 1958. Dit lid heeft waarschijnlijk al eerder een brief aan het bestuur gestuurd, want hij begint zijn brief met: ‘U zal wel denken alweer een brief uit Uden, maar helaas ik kan er ook niets aan doen.’ De briefschrijver woonde in Uden en werkte in Eindhoven. Zijn vrouw had iemand uit Eindhoven op bezoek gehad in verband met een eventuele woningruil. Dat bracht hem tot het volgende: ‘Nu u begrijpt wel, dat toen ik vrijdagavond thuis kwam en dit hoorde, niet verder over alles nadacht. Maar toen kwam ineens op bij mij. Wat moet ik nu doen met U, zei ik tegen mijn vrouw. Want als alles doorgaat en ik in Eindhoven woon en lid ben in Den Bosch dan heb ik nog niets bereikt. Nu lijkt mij het beste dat ik bij U bedank.’ Hij eindigt ten slotte zijn brief met: ‘Hopende neemt U mij dit niet kwalijk.’ En zo zitten er nog veel meer brieven in dit archief, zeker uit de eerste decennia, die ons een beeld geven van de zeer formele omgang binnen de vereniging.

Meer info

Meer weten over deze vereniging? Bekijk de website van de 's-Hertogenbossche Filatelistenvereniging.

Bron: NL-HtSA, Archiefnummer 0730, ‘s-Hertogenbossche Filatelistenvereniging, 1930-2010.

Dit artikel verscheen eerder in Bossche Kringen (Nummer 3, 2018) 8-9.

Meer over

archiefstukken

Ook interessant

gebieden

Hoe de Heusdenaren huishielden in 's-Hertogenbosch

Tegen het einde van de twaalfde eeuw viel een groep Heusdenaren ’s-Hertogenbosch aan. Uit jaloezie voor het succes van de jonge stad verdreven ze haar inwoners en verwoestten ze haar gebouwen. Althans, zo gaat het verhaal…