bouwwerken

Bouwhistorisch onderzoek Fonteinstraat 2

Fonteinstraat 2 vormt met Fonteinstraat 4 een voorbeeld van een middeleeuwse twee onder één kap woning. De huizen zijn gebouwd in de tweede helft van de 15de of in de eerste helft van de 16de eeuw. Bij het vernieuwen van het winkelinterieur begin 2010 kon de bouwgeschiedenis van nummer 2 nader worden bestudeerd.

Fonteinstraat 2 was in opzet verdeeld in een voorhuis met een vast achterhuis en telde waarschijnlijk twee bouwlagen onder een hoog zadeldak met nr. 4. In het achterhuis bevond zich een half bovengrondse kelder met tongewelf, waarlangs aan de linkerzijde een gang was afgescheiden. Het voorhuis betrof een ongedeelde ruimte met midden tegen de rechter zijmuur een schouw. Ook in het achterhuis was dit het geval. Een dergelijke opzet is in ’s-Hertogenbosch vrij ongewoon. Meestal bevinden de stookplaatsen zich tegen de muur tussen het voor- en het achterhuis. Aanleiding om voor de zijmuur te kiezen zal het feit zijn geweest dat Fonteinstraat 2 en 4 een muur delen die doorloopt tot in de nok. Dit maakt de aanleg van rookkanalen op die plaats eenvoudiger.

De draagconstructies in het huis bestonden in opzet uit samengestelde balklagen van eikenhout. In de 17de of 18de eeuw is de balklaag van de verdieping in het achterhuis gewijzigd in een enkelvoudige balklaag. De voorste moerbalk is daarbij gehandhaafd. Niet bekend is of deze balk hoger dan wel lager is herplaatst, of dat het niveau van de verdieping in het achterhuis al in opzet gelijk is geweest aan het niveau in het voorhuis. Gelijktijdig met het wijzigen van de verdiepingsbalklaag is ook het gewelf van de kelder vervangen door houten balken.

In de eerste helft van de 19de eeuw werden de beide huizen met een verdieping verhoogd. De kapconstructie werd daarbij aangepast. Het verhogen van de huizen vormde ook de aanleiding voor de bouw van de huidige voorgevel. Mogelijk werd gelijktijdig het voorhuis verdeeld in een voor- en achterkamer met links daarvan een gang. De oude spiltrap zal daarbij zijn vervangen door een nieuwe steektrap.

Fonteinstraat in 1960.

Fonteinstraat in 1965.

In het laatste kwart van de 20ste eeuw werd de begane grond van Fonteinstraat 2 geheel in gebruik genomen als winkelruimte, waarvoor de tot dan toe nog aanwezige indeling werd verwijderd.

Ook interessant