archeologie

Archeologisch onderzoek hoek Hinthamerstraat en Mgr.Prinsenstraat

In 2004 werd het pand op de hoek van de Hinthamerstraat / Mgr.Prinsenstraat gesloopt. Dit bracht de mogelijkheid om archeologisch onderzoek te doen.

Snackbar De Fijnproever voor de sloop in april 2004.

Onder de snackbar zat nog een gave 17de-eeuwse kelder. Deze was diverse malen verbouwd, zodat er in totaal 4 keldertrappen zijn gevonden. De trap op de foto is vermoedelijk 17de-eeuws.

Een 19de-eeuwse waterkelder, gevonden op het achterterrein. Dergelijke kelders waren volledig betegeld en voorzien van waterdichte specie. Ze dienden om regenwater op te vangen. Ze varieerden sterk in formaat. Dit is een kleintje.

Behalve een waterkeldertje vonden we ook een 19de-eeuwse beerput. Hier een doorsnede door de vulling.

Een sterk beroete bakstenen stookvloer behorend bij een houten huis uit het eind van de 13de eeuw. In die tijd hadden de huizen nog lemen vloeren en bevond het haardvuur zich middenin de ruimte op een stenen vloer. Bij het weghalen van de vloer vonden we een aardewerken pot op zijn kop (de bodem is hier kapot).

Bij het verder uitgraven bleken er drie potten op hun kop onder de stookvloer te liggen. Dit fenomeen hebben we al vaker in 's-Hertogenbosch aangetroffen. De betekenis hiervan is niet helemaal duidelijk, maar het is mogelijk bedoeld om boze geesten te verjagen dan wel te vangen.

Links op de foto is de zijmuur te zien van het gesloopte huis, gefundeerd op een laag puin. Daaronder zijn twee van baksteen gemetselde blokken te zien. Dit zijn zogenaamde "poeren", bakstenen funderingen van een houten huis. Dit huis, met lemen vloer, dateert uit het begin van de 14de eeuw.

In deze doorsnede van de opgravingsput zijn heel mooi de vele lemen vloeren te zien die vanaf de 13de eeuw bij vele verbouwingen op elkaar gestapeld zijn. In de 13de eeuw woonde men twee meter lager dan de straat waar wij nu lopen.

Ook interessant