Missie

Met de afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch realiseren we een samenhangend cluster dat zich sterker naar buiten richt. Op basis van inhoud en kennis, waar we trots op zijn, vertellen en bewaren we het erfgoedverhaal van ’s-Hertogenbosch in al zijn facetten en op verschillende manieren. We benutten daarbij de beschikbare mogelijkheden. In onze missie staat verwoord waar de nieuwe afdeling voor staat, namelijk:

“De afdeling Erfgoed onderzoekt, verzamelt en bewaart bronnenmateriaal dat van belang is voor de kennis van het verleden van ’s-Hertogenbosch. De afdeling maakt deze inzichtelijk, toegankelijk, tastbaar en overdraagbaar, opdat de historie van de stad een bijdrage levert aan de identiteit van de huidige en toekomstige generatie(s) en aan de betrokkenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers bij de stad. De afdeling zorgt ervoor dat de kennis van het verleden een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de stad. Historie en eigentijdse architectuur vormen daarbij samen onderdeel van het dynamisch, stedelijk weefsel.“

De afdeling Erfgoed beheert documenten en objecten die inzicht geven in onze geschiedenis. De afdeling maakt de lokale geschiedenis toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar voor een brede doelgroep. Zo leveren we een bijdrage aan het belang van mensen om zich in ’s-Hertogenbosch ‘thuis’ te voelen. De effecten reiken echter verder: de activiteiten om het cultuurhistorisch erfgoed van de stad te behouden, te beheren, en geschikt te maken voor eigentijds gebruik, dragen bij aan het positieve imago en aan de ontwikkeling van de stad.

Zo moet het verleden een inspiratiebron blijven voor nieuwe, uitdagende architectuur, waarmee wij ons ook in de toekomst van andere steden blijven onderscheiden. Met de historische kennis willen we de betrokkenheid van bewoners, bedrijven en bezoekers vergroten, zodat zij ervoor kiezen meer in onze stad te investeren en er langer te blijven. Zo wordt ’s-Hertogenbosch ‘rijker’ in alle betekenissen van het woord.

Zie ook