Rechterlijke archieven Orthen

De genoemde inventarisnummers zijn die uit de inventaris van de schaarmeesters van Orthen, 1581-1872. Raadpleeg de inventaris voor meer informatie over de stukken. De schaarmeesters van Orthen waren als het ware de schepenen die zich alleen bezighielden met financiële aangelegenheden van de lokale dorpsgemeenschap. De andere zaken werden waargenomen door de schepenen van ’s-Hertogenbosch.

Borg- en ontlastbrieven

Inventarisnummer 185 over de periode 1635-1805. In de studiezaal is een index over de periode 1681-1805 op microfiches beschikbaar. Deze is onderverdeeld in ingekomen borgbrieven, borgstellingen van ingekomen personen en in uitgaande borgbrieven. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Op de website van de Bossche encyclopedie staan verschillende indexen op delen van het rechterlijk archief van 's-Hertogenbosch, voor 1811.