Rechterlijke archieven Nuland

De genoemde inventarisnummers zijn uit de inventaris van het archief van de schepenbank, 1672-1811.

Alle archiefstukken moeten aangevraagd worden.

Borg en ontlastbrieven

Inv.nrs. 40-67 borgbrieven over de periode 1701-1810. Raadpleeg de inventaris voor meer informatie. Op de website van de heemkundewerkgroep Nuwelant staat informatie uit deze protocollen met verschillende akten. De protocollen zelf moeten aangevraagd worden uit het depot.

Akten van deling, erfdeling, testamenten

Inv.nrs. 12 en 40-69 documenten over erfzaken over de periode 1701-1810. Raadpleeg de inventaris voor meer informatie. Op de website van de heemkundewerkgroep Nuwelant staat informatie uit deze protocollen met verschillende akten. De protocollen zelf moeten aangevraagd worden uit het depot.

Transportakten onroerend goed

Inv.nr.s 12, 21-34, 41-67, 70-95, 131 en 137 bevatten documenten over de verkoop, verhuur en verpachting van roerende en onroerende goederen. Raadpleeg voor meer informatie de inventaris. Op de website van de heemkundekring staat een beschrijving van de invnr.s 41-67. De archiefstukken moeten uit het depot worden aangevraagd.

Voogdij

Inv.nrs. 68, 69, 108-122, 127 en 138 bavatten documenten over voogden. Raadpleeg de inventaris voor meer informatie. Op de website van de heemkundekring staat informatie uit de invnrs. 108-118. De archiefstukken moeten uit het depot worden aangevraagd.