Rechterlijke archieven Engelen

De genoemde inventarisnummers zijn, indien niets vermeld staat, uit de inventaris van de schepenbank van Engelen, 1582-1811. Raadpleeg de inventaris voor meer informatie over de stukken.

Borg- en ontlastbrieven:

Inventarisnummers 1141-1142 van het Archief van de voormalige gemeente Engelen tot aan de samenvoeging met de gemeente Vlijmen, 1576-1810: borgbrieven verleend aan inwoners van Engelen bij hun vertrek, 1797-1805 en borgbrieven meegebracht door personen bij hun vestiging in Engelen, 1717-1797 (met hiaten) Zie de inventaris voor een beschrijving van de stukken. De brieven zijn op naam van de betrokkene in de inventaris opgenomen. Tevens zijn er registers aanwezig. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Diverse inventarisnummers in het rechterlijk archief bevatten ook borgbrieven over de periode 1789-1794. Een index is in de studiezaal op microfiches beschikbaar. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Testamenten en erfdelingen

Diverse inventarisnummers over de periode 1650-1811. Een index is in de studiezaal op microfiches beschikbaar. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Collaterale successie

Diverse inventarisnummers over de periode 1791-1792. Een index is in de studiezaal op microfiches beschikbaar. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Boedelinventarissen

Diverse inventarisnummers over de periode 1654-1791. Een index is in de studiezaal op microfiches beschikbaar. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Voogdij en weeskinderen

Diverse inventarisnummers over de periode 1658-1809. Een index is in de studiezaal op microfiches beschikbaar. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Inventarisnummers 11-12: wees- en boedelrekeningen over de periode 1648-1803. Een index is in de studiezaal op microfiches beschikbaar. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.