Rechterlijke archieven Empel en Meerwijk

Het betreft de inventaris van het archief van de schepenbank van Empel, 1607-1811. Raadpleeg de inventaris voor meer informatie over de stukken.

Borg- en ontlastbrieven

Diverse inventarisnummers over de periode 1708-1807. Een index is in de studiezaal op microfiches beschikbaar. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Testamenten

Diverse inventarisnummers over de periode 1688-1810. Een index is in de studiezaal op microfiches beschikbaar. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Tevens bevinden zich in hetzelfde archief aantekeningen aangaande erfdelingen en erfscheidingen over de periode 1612-1811. Hiervan is eveneens een index op microfiches in de studiezaal beschikbaar.

Collaterale successie

Diverse inventarisnummers over de periode 1668-1810. Een index is in de studiezaal op microfiches beschikbaar. De archiefstukken dienen te worden aangevraagd.

Boedelinventarissen

Diverse inventarisnummers over de periode 1688-1810. Een index op achternaam is in de studiezaal op microfiches beschikbaar. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Voogdij

Diverse inventarisnummers over de periode 1607-1810. Een index is in de studiezaal op microfiches beschikbaar. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Curatele

Diverse inventarisnummers over het jaar 1808. In de beschrijvingen van de inventarisnummers zijn de namen van de betrokkenen vermeld. Bovendien bevat de inventaris een index op persoonsnaam. In de studiezaal is een index op microfiches beschikbaar. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.