Rechterlijke archieven Bokhoven

De genoemde inventarisnummers zijn die uit de inventaris van het dorpsbestuur en de schepenbank van de vrije heerlijkheid Bokhoven, 1587-1811. Raadpleeg de inventaris voor meer informatie over de stukken.

Borg- en ontlastbrieven

Inventarisnummers 837-848: minuten van attestaties ten behoeve van derden. Een index is op microfiches beschikbaar in de studiezaal. Bovendien beschikt de inventaris over een uitgebreide index op persoonsnamen. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Criminelen

Diverse inventarisnummers. Het betreft criminelen over de periode 1620-1802. Deze informatie is via een index op microfiches in de studiezaal nader toegankelijk gemaakt. Deze index verwijst echter naar verouderde inventarisnummers. In de huidige inventaris is een index op persoonsnamen en een lijst van oude en de corresponderende nieuwe nummers (concordans) opgenomen. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Testamenten en codicillen

Inventarisnummers 634-790: testamenten en codicillen over de periode 1553-1806. In de inventaris staan in de beschrijvingen de namen van de betrokken personen vermeld. Bovendien bevindt zich in de inventaris een index op persoonsnamen. Tot slot is in de studiezaal een index beschikbaar. Deze verwijst echter naar verouderde inventarisnummers. In de huidige inventaris is een concordans opgenomen. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Collaterale successie

Diverse inventarisnummers. De gegevens beslaan de periode 1790-1808. In de studiezaal is een index op microfiches beschikbaar. Deze index verwijst echter naar verouderde inventarisnummers. In de huidige inventaris is een concordans opgenomen. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Boedelinventarissen

Inventarisnummers 791-836: boedelinventarissen over de periode 1587-1810. In de beschrijvingen worden de namen van de betrokken personen genoemd. Bovendien bevindt zich in de inventaris een index op persoonsnamen. Tot slot is er ook nog een index op microfiches in de studiezaal beschikbaar. Deze verwijst echter naar inventarisnummers van een verouderde inventaris. In de huidige inventaris is een concordans opgenomen. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Voogdij

Inventarisnummers 552-790: diverse archiefstukken die te maken hebben met het aanstellen van personen tot curator of voogd over minderjarige kinderen, verzoekschriften, beschikkingen en overeenkomsten, rekeningen en verantwoordingen, testamenten en codicillen en erfrechtzaken. Deze stukken zijn op stuksniveau beschreven en beslaan de periode 1748-1810. In de beschrijvingen zijn de namen van de betrokken personen vermeld. Bovendien is in de inventaris een index op persoonsnaam opgenomen. Tot slot is op de studiezaal een index op microfiches beschikbaar. Het betreft echter een index met verwijzingen naar verouderde inventarisnummers. In de huidige inventaris is een concordans opgenomen. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Curatele

Diverse inventarisnummers. Stukken betreffende het onder curatele stellen van personen over het jaar 1804. In de beschrijvingen van de inventarisnummers zijn de namen van de betrokkenen vermeld. Bovendien bevat de inventaris een index op persoonsnaam. Tot slot bevindt zich in de studiezaal een index op microfiches. Deze index verwijst echter naar verouderde inventarisnummers. In de huidige inventaris is een concordans opgenomen. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.