Notariële archieven 's-Hertogenbosch

Periode: 1538-1925. Vanaf circa 1750 met repertoires.

Via de inventaris bepaalt u welke notarissen in de periode die voor u van belang is archief hebben nagelaten. Indien er eigentijdse indexen of repertoires aanwezig zijn is dit in de inventaris vermeld.

Via deze nadere toegangen wordt u verwezen naar data waarop akten zijn opgemaakt.

De archiefstukken dienen te worden aangevraagd.

Bekijk de inventarissen van notariële archieven van ’s-Hertogenbosch, 1538-1925.

Testamenten

Hierop is alfabetische index op persoonsnaam gemaakt. Deze index is op microfiche in de studiezaal beschikbaar en beslaat de periode 1580-1842. Deze index op achternaam verwijst naar een inventarisnummer en nummer van de bladzijde in het inventarisnummer. De archiefstukken dienen aangevraagd te worden.

Deze index is op de website van de Bossche encyclopedie beschikbaar.

Inboedelbeschrijvingen

Een contracedulle is een akte die werd opgemaakt wanneer de goederen uit een inventaris verkocht werden. Hierin staat dan ook de waarde van de diverse goederen vermeld. Een boedelinventaris is een lijst van alle goederen die zich in een woning bevonden, vaak met naam van de kamer waar iets werd aangetroffen. In de database ‘Inboedelbeschrijving’ zijn alle inventarissen en contracedulles over de periode 1600-1850 ingevoerd. Ze werden opgemaakt om de eigendomsrechten van de goederen vast te leggen wanneer één van de partners overleed of een tweede huwelijk aanging.

Behalve de naam van de notaris waar de akten zijn opgemaakt bevat het bestand ook het inventarisnummer waarmee u het origineel kunt aanvragen, de naam van de inventarissant en eventuele (toekomstige) partner. Naast deze gegevens staat in het bestand ook vermeld of iemand poorter van de stad was en bij “referenties” staat of de inventarissant ook ergens anders in het notariële archief van ’s-Hertogenbosch voorkomt.

Voor genealogen zijn deze stukken interessant omdat hierin, naast de namen van partners en erfgenamen, alle goederen vermeld staan. Men krijgt hierdoor een goede indruk van de welvaart van personen en de manier van leven in een bepaalde periode.

Deze database is in de studiezaal van Erfgoed 's-Hertogenbosch beschikbaar.