Kroniek Sint-Geertruiklooster

Erfgoed 's-Hertogenbosch heeft de kroniek van het Sint-Geertruiklooster digitaal beschikbaar. Deze is te downloaden als pdf-bestand.

De kroniek heeft als oorspronkelijke titel: “Die chronijcke der Stadt ende Meijerije van ’s-Hertogenbosch”. Ze is genoemd naar het Sint Geertruiklooster. Dit klooster is in de vijftiende eeuw gesticht. Het gehele archief is verloren gegaan. Een van de religieuzen in dit zusterklooster was in de zestiende eeuw Barbara Discuis, een buitenechtelijke dochter van keizer Maximiliaan. In de kroniek komen vier passages voor die over haar gaan en die gedeeltelijk in de ik-vorm zijn geschreven.

De kroniek begint in 1140 en loopt door tot 1699. Op basis van het handschrift is geconstateerd dat de kroniek door één persoon is geschreven. Het handschrift is ingebonden in twee perkamenten banden met in totaal 1067 bladzijden.

De kroniek is vanaf circa 1800 tot circa 1930 in bezit van leden van de familie Gast uit ’s-Hertogenbosch. Louis Gast jr., pastoor van Oostelbeers van 1903 tot 1931, gaf het aan een vriend, A. van den Crommenacker, een norbetijn van Berne. Na zijn dood in 1917 kwam de kroniek in de bibliotheek van de abdij van Berne. Pas in de jaren zeventig van de twintigste eeuw werd de kroniek herontdekt door archivarissen en historici.

Het belang van de kroniek voor de geschiedenis van de stad ‘s-Hertogenbosch, maar ook voor de regio is groot. Vooral voor het gedeelte over de periode 1579-1699 omdat er voor die jaren weinig anderen kronieken beschikbaar zijn en omdat de (onbekende) schrijver deze periode zelf heeft meegemaakt.

Literatuur

H. van Bavel o. pream., dr. A.C.M. Kappelhoef, G.M. van der Velden o pream., drs. G. Verbeek, “De z.g. kroniek van het St. Geertruiklooster te ’s-Hertogenbosch een tekstuitgave (Stadsarchief ’s-Hertogenbosch/Abdij van Berne Heeswijk 2001)

H. van Bavel, ‘Het handschrift van de Bossche Kroniek van St. Geertrui, 1140-1699, in de abdij van Berne’in  Vriendenboek stadsarchivaris Kuyer ( ’s-Hertogenbosch 1990) 70-78