Lidmatenregisters

Zowel protestantse als rooms-katholieke geestelijken schreven in registers de namen op van zogenaamde ‘belijdende’ leden of lidmaten.

De Nederduitsch-gereformeerde kerk, de Waalse gemeente en de Evangelisch-Lutherse gemeenten kennen doopleden en belijdende leden of lidmaten. Bij het avondmaal waren alleen de lidmaten aanwezig. Lidmaat werd men na belijdenis te hebben gedaan of op vertoon van een attestatie (getuigenis) van de gemeente waaruit men afkomstig was. De predikant schrijft deze gegevens in het lidmatenregister. Net zoals een verhuizing met bijbehorende attestatie naar een andere kerkelijke gemeente. Vestiging of vertrek van personen kan dus soms worden vastgesteld met de lidmatenregisters.

Ook het overlijden van gemeenteleden staat in een lidmatenregister. De predikant schreef dan vaak het woord ‘obiit’ (hij/zij is overleden) achter de naam van de overleden lidmaat. Soms staat er ook de datum van overlijden. Vaak begint een registratie van lidmaten bij de indiensttreding van een predikant. De registratie is vaak erg onvolledig.

Bij het Stadsarchief zijn lidmatenregisters van Engelen en ’s-Hertogenbosch beschikbaar. De registers van Engelen gaan over de periode 1641-1842 (met hiaten). De registers van ’s-Hertogenbosch gaan over de periode 1629-1985 (met hiaten). Registers jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar.

De oudste registers beginnen in 1629. Registers jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar. Zie de inventarissen voor een gedetailleerd overzicht.

Een deel van de lidmatenregisters uit het archief van de Kerkeraad van de Nederlands Hervormde kerk ’s-Hertogenbosch is in een database ingevoerd. Het gaat om de periode 1629-1810. Deze zijn te doorzoeken via de website.

Lidmaten

Nederduits-Gereformeerde gemeente in de forten Isabella en Sint-Anthony

1648 - 1732

Lutherse Gemeente

1724 - 1810

Archief Evangelisch Lutherse kerk te ’s-Hertogenbosch en haar filiaalkerken te Heusden en Zaltbommel, inv.nr 30 kopie van doop-, trouw- en lidmatenboeken over de jaren 1687-1862 met lidmaten over de periode 1687-1841. 
Origineel aanvragen uit het depot. 

Archief Evangelisch Lutherse kerk te ’s-Hertogenbosch en haar filiaalkerken te Heusden en Zaltbommel, inv.nr 33, lidmatenregisters, (1687) circa 1855-1882. 
Origineel aanvragen uit het depot. 

Lidmatenregisters van de Waalse gemeente, 1633-1810. 
Op microfiche, afkomstig van de Bibliothèque Wallonne, met index 

Archief van de Kerkeraad van de Nederlands Hervormde Kerk, lidmatenregisters.
Op microfiche, alfabetisch op voornaam. De indices tot en met 1810 zijn in banden. Deze banden bevinden zich in fotokopie in de studiezaal. De informatie is ook op onze website beschikbaar.
55. 1629-1634 
56. 1649-1684, 1685 
57. 1684-1717 
58. 1718-1748 
59. 1748-1779 
60. 1779-1823 
61. 1800-1853 
61a. 1854-1908 
Ongenummerd, 1854-1985. Openbaarheidstermijn 50 jaar.

 

Archief van de Gereformeerde Kerk van ’s-Hertogenbosch, doos 18, lidmatenregister van de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente, 1835-1865 en lidmatenregister 1866-1883. Met index. 
Origineel aanvragen uit het depot. 

Archief van de Gereformeerde Kerk van ’s-Hertogenbosch, doos 28-30, lidmatenkaarten, circa 1945-1975. Niet openbaar. 

Archief van de Gereformeerde Kerk van ’s-Hertogenbosch, doos 48, lidmatenkaarten, 1930-1945. 
Origineel aanvragen uit het depot.