Doopboeken 's-Hertogenbosch

Dopen

Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om de registers respectievelijk chronologisch per religie en parochie weer te geven. De dopen tot 1811 zijn op de website te doorzoeken. Zie ook het overzicht van doop-, trouw- en begraafboeken 's-Hertogenbosch (pdf).

Rooms-katholieke parochie Sint-Jan

1565 - 1820

Rooms-katholieke parochie Sint-Jan, Sint-Pieter en Sint-Catharina ( Catharina tot juni 1763)

1735 - 1810

Rooms-katholieke parochie Sint-Pieter

1570 - 1820

Rooms-katholieke parochie Sint-Catharina

1570 - 1810

Rooms-katholieke parochie Sint-Jacob

1570 - 1811

Nederduits-gereformeerde Gemeente in de Grote kerk (“Sint-Jan”), gedeeltelijk ook van de Kruiskerk en de Geertruikerk

1629 - 1810

Archief van de Kerkeraad van de Hervormde gemeente ’s-Hertogenbosch, inv.nr 42-52, registers van gedoopten, 1629-1645, 1687-1948. Het gaat om afschriften van de doopboeken 69-75. Verder hierin ongenummerde doopboeken tot 1985. Hiervoor geldt een openbaarheidsbeperking voor inschrijvingen jonger dan 50 jaar. 
Origineel aanvragen uit het depot.

Nederduits-gereformeerde Gemeente in de Kruiskerk

1656 -1669

Archief van de kerkeraad van de Hervormde gemeente ’s-Hertogenbosch, inv.nr 47, doopboek 1786-1794. Een voorafgaand boek over de periode 1770-1786 is kwijtgeraakt in 1786. 
Origineel aanvragen uit het depot.

Nederduits-gereformeerde Gemeente in de Geertruikerk

1632 - 1671

Een doopboek over de periode 1771-1792 van de Geertrui-kerk is aan het begin van de twintigste eeuw kwijtgeraakt.

Nederduits-gereformeerde Gemeente in de forten Isabella en Sint-Anthony

1648 - 1732

Waals-Gereformeerde gemeente

1630 - 1810

Lutherse Gemeente

1687 - 1810

Archief Evangelisch Lutherse kerk te ’s-Hertogenbosch en haar filiaalkerken te Heusden en Zaltbommel, inv.nr 30 kopie van doop-, trouw- en lidmatenboeken over de jaren 1687-1862 met dopen over de periode 1687-1849. 
Origineel aanvragen uit het depot. 

Archief van de Gereformeerde kerk te ’s-Hertogenbosch, doos 18 doopboek van de Christelijk Afgescheiden Gereformeerde Gemeente, 1842-1868. 
Origineel aanvragen uit het depot. 

Archief van de Gereformeerde kerk te ’s-Hertogenbosch, doos 25, doopboek, 1950-1963. Openbaarheidstermijn 50 jaar. 
Origineel aanvragen uit het depot. 

50. Memoriaal van doop- en trouwakten van de rooms-katholieke parochie 
Sint Catharina, 1609-1624. 
Fotokopie. 

51. Memoriaal van doopakten van de rooms-katholieke parochie Sint 
Catharina, 1604-1609. 
Fotokopie. 

52. Memoriaal van doopakten van de rooms-katholieke parochie Sint 
Catharina, 1624-1629. 
Fotokopie. 

Joodse gemeente 

Archief van de Joodse gemeente te ’s-Hertogenbosch, doos 62, register van geboorten, huwelijken en overlijden, 1844-circa 1950. In bijgevoegde schaduwcollectie bevinden zich onder andere besnijdenisregisters van Oss (1800-1805) en Vierlingsbeek (1774-1810) waarin ook veel vermeldingen van Bosschenaren. 
Origineel aanvragen uit het depot.