Doop-, Trouw-en Begraafboeken Rosmalen

De dopen, huwelijken en begravenen tot 1811 zijn op de website te doorzoeken. Bekijk voor een gedetailleerd overzicht de doop-, trouw- en begraafboeken van Rosmalen.

Tot de Hervormde gemeente Rosmalen behoorde ook Empel.


Dopen

Nederduits gereformeerd 1649 - 1809 met hiaten.

Rooms-katholiek 1719 - 1810

Archief van de parochie Sint Lambertus te Rosmalen, inv.nrs. 115, 161, 158, 159, 256, 257 registers van dopen, 1787-1967. 
Origineel aanvragen uit het depot.


Trouwen

Nederduits gereformeerd 1712 - 1810 met hiaten.

Schepenen 1678 - 1810 met hiaten.

14. Minutakten van trouw, 1808-1810. 
Fotokopie 

15. Bijlagen van de trouwboeken, 1676 en 1797-1810. 
Fotokopie 

Rechterlijk Archief Rosmalen, inv.nr. 29, protocol met onder andere akten van trouw en ondertrouw, 1653-1669. 
Origineel aanvragen uit het depot. 

Rechterlijk Archief Rosmalen, inv.nr. 30 protocol met onder andere akten van trouw en ondertrouw, 1670-1678. 
Origineel aanvragen uit het depot. 

Archief van de parochie Sint Lambertus te Rosmalen, inv.nrs. 31, 40, 42, 162, 254 registers van huwelijken, 1836-1971. 
Origineel aanvragen uit het depot.

 
Begraven

1667 - 1810 met hiaten.

Archief van de parochie Sint Lambertus te Rosmalen, inv.nrs. 32, 33, 255 registers van overledenen, 1865-1940. 
Origineel aanvragen uit het depot.