Doop-, Trouw-en Begraafboeken Orthen

De dopen en begravenen tot 1811 zijn op de website te doorzoeken. De index op de huwelijken tot 1811 zit in kaartenbakken. Deze staan in de studiezaal.

Zie voor meer details het overzicht van doop- trouw- en begraafboeken Orthen (pdf).

Dopen Rooms-katholiek

1693 - 1810

Archieven van de rooms-katholieke parochie Orthen, inv.nrs. 3-6a, doopboeken, 1811-1963. Openbaarheidstermijn 50 jaar. 
Origineel aanvragen uit het depot. 
3. 1811-1915 
4. 1908-1918 
5. 1918-1939 
6. 1940-1949 
6a. 1956-1963

Trouwen Rooms-katholiek

1699 - 1956

Overlijden/Begraven

1748 - 1940