Begraafboeken 's-Hertogenbosch

Overlijden/Begraven 

De begravenen tot 1811 zijn op de website te doorzoeken. Zie ook het overzicht van doop- trouw- en begraafboeken 's-Hertogenbosch (pdf).

Rooms-katholieke parochie Sint-Jan

1497 - 1508, 1631 - 1637 met hiaten.

Rooms-katholieke parochie Sint-Jan, Sint-Pieter en Sint-Catharina

1686 - 1743

Rooms-katholieke parochie Sint-Pieter

1572 - 1597 met hiaten.

Rooms-katholieke parochie Sint-Catharina

1571 - 1577

Rooms-katholieke parochie Sint-Jacob

1704 - 1727

Sint-Jacobskerkhof

1729 - 1810 met hiaten.

Leggers van de graven in de Grote-, Kruis- en Geertruikerk

Oud-stadsarchief ’s-Hertogenbosch 1356-1815, inv.nr 6239, legger van de grafsteden in de Geertruikerk, 1724-1779. 

Oud-stadsarchief ’s-Hertogenbosch 1356-1815, inv.nr 6240, legger van de grafsteden in de Kruiskerk, 1724-1779. 

Nederduits-gereformeerde Gemeente in de Grote Kerk (“Sint-Jan”) 

Begravenen in de kerk en op het kerkhof 

1743 - 1810

Nederduits-gereformeerde Gemeente in de Kruiskerk

Begravenen in de kerk en op het kerkhof

1783 - 1810

Nederduits-gereformeerde Gemeente in de Geertruikerk en het kerkhof

1785 - 1810

Joodse gemeente 

Archief van de Joodse gemeente te ’s-Hertogenbosch, doos 62, register van geboorten, huwelijken en overlijden, 1844-circa 1950. 
Origineel aanvragen uit het depot. 

Groot-Ziekengasthuis

1760 - 1811 

Archief Groot-Ziekengasthuis, inv.nrs. 514-515, registers van opgenomen, ontslagen en overleden burgers, 1778-1811. 
Vanaf 1811 bevinden zich dergelijke registers in de archieven van de Godshuizen, tot 1904 op microfiche. 
514. 1778-1795 
515. 1804-1811 
Microfiches 

Archief Groot-Ziekengasthuis, inv.nrs. 528-541, registers van opgenomen, ontslagen en overleden militairen met aantekening van aantal verpleegdagen en ontvangen verpleeggeld, 1675-1787. 
Origineel aan te vragen uit het depot 
528. 1675-1680 
Met index 
529. 1680-1702 
Met index 
530. 1731-1732 
531. 1732-1733 
532. 1733-1734 
533. 1735-1745 
Met onvolledige index 
534. 1746-1747 
Met index 
535. 1747-1748 
Met index 
536. 1749-1752 
Met index 
537. 1765-1770 
Met index 
538. 1771-1776 
Met index 
539. 1776-1777 
Met index 
540. 1777-1782 
541. 1786-1787

Varia 

200. Register van alle overledenen, 1806-1810. Index in de band. 

288. Maandelijkse begraaflijsten van alle kerken en kerkhoven, 1751, 1758, 1761-1767, 1769-1773. 

Archief van de Kerkeraad der Nederlands Hervormde Gemeente, registers van begravenen. 
Origineel aan te vragen uit het depot 
69. Grote Kerk, 1720-1743 (index op computer) 
70. Grote Kerk, 1753-1770 
71. Grote Kerk, 1771-1796 
72. Grote Kerk, 1796-1802 
73. Grote Kerk, 1803-1811 
74. Grote kerk, 1796-1811 en Geertruikerk, 1814-1820 
75. Sint Janskerkhof, 1771-1780 
76. Sint Janskerkhof 1781-1792 
77. Sint Janskerkhof 1793-1802 
78. Sint Janskerkhof, november 1796-december 1802 
79. Sint Janskerkhof, 1803-1811 
80. Sint Janskerkhof, 1813-1832 
81. Nieuwe kerkhof, 1833-1852 
82. Nieuwe kerkhof, 1853-1879 

Archief van het Gereformeerd Burgerweeshuis, “kisteboek” register van verkochte doodskisten, inv.nrs. 910-911. Tot 1804 worden hierin vrijwel alle overledenen vermeld. 
910. 1782-1806 
Microfiche. Gedeeltelijke index in band 
911. 1795-1811 
Origneel aanvragen uit depot. Gedeeltelijke index in band 

Maandelijkse begraaflijsten van alle kerken en kerkhoven, aangetroffen in de bijlagen van de kerkrekeningen 
Op microfiche 
September 1696-augustus 1730 
September 1734-augustus 1751 
Januari 1752-augustus 1755 
1757-1791 

Oud-stadsarchief ’s-Hertogenbosch 1262-1810, inv.nrs 6003-6125, rekeningen van de Sint Jan, Sint Jacob, Sint Pieter en Kruisbroederskerk, en van de Sint Cornelis-, Sint Barbara- en Sint Annekapel, 1669-1810. De rekeningen over de periode 1629-1668 bevinden zich in de archiefbewaarplaats van de Sint Jan. In de rekeningen zijn steeds posten opgenomen betreffende de inkomsten uit begrafenissen. De inventarisnummers 6047-6049 (rekeningen van het Sint Janskerkhof, Catrienkerk, Catrienkerkhof, Geertruikerk en Geertruikerkhof) zijn via de computer nader toegankelijk gemaakt. 
Origineel aanvragen uit depot.