Het bevolkingsregister van Nuland 1810-1939 (1994)

In het bevolkingsregister werd bijgehouden op welke adressen personen en gezinnen in Nuland hebben gewoond. Per 1 januari moesten gemeenten zo’n registratie bijhouden. In Nuland is een ouder overzicht van de bevolking, namelijk uit 1810.

Deze administratie werd in 1938 vervangen door persoonskaarten (niet openbaar) Wel is het mogelijk via het Centraal Bureau voor Genealogie informatie te krijgen uit persoonskaarten van overledenen.

Naast het bevolkingsregister zijn woningkaarten gebruikt om ook nog gegevens per woning te hebben.

Het bevolkingsregister bevat van iedere inwoner een aantal standaardgegevens: adres, geboortedatum en – plaats, voornamen, achternaam, geslacht, burgerlijke staat, beroep, godsdienst en relatie tot het gezinshoofd. In de latere registers staan ook verwijzingen naar vorige adressen (indien in Nuland) of vorige woonplaats. Ook de datum en plaats van uitschrijving staat erin wanneer iemand uit Nuland verhuisd.

Zoeken in het bevolkingsregister

De registers tot 1934 staan op microfiches in de studiezaal. Op www.bhic.nl staan scans en indices. Het register van 1934-1939 moet aangevraagd worden uit het depot. Hetzelfde geldt voor het bijbehorende verwijsregister uit 1934-1939.

Behalve de lijst van ingezetenen uit 1810 zijn alle registers alfabetisch op achternaam van het gezinshoofd ingedeeld. Hierdoor zijn klappers niet nodig.

De registers van dienstboden en knechten zijn ook alfabetisch ingedeeld.

Let op: in de oudere registers, vooral die bij een volkstelling zijn opgemaakt, staat minder informatie. Bijvoorbeeld niet de geboortedatum maar de leeftijd. Het zijn momentopnames waardoor bijvoorbeeld kinderen, geboren na de telling, er niet in staan.

Houdt rekening met vergissingen en schrijf- en spelfouten door het vaak overschrijven van de gegevens, bijvoorbeeld bij verhuizingen. Controleer daarom bijvoorbeeld de geboortedatum uit het bevolkingsregister met de officiële (!) gegevens in de geboorteakte van de burgerlijke stand.

Registers van vestiging en vertrek

De registers van ingekomen en vertrokken personen gaan over de periode 1897-1945. Ze staan op microfiches in de studiezaal. Ze zijn chronologisch bijgehouden. Indices en scans staan op de website van het BHIC.

Woningkaarten/Woningregister

Op de woningkaarten staan per adres: de achternaam, de eerste voornaam voluit geschreven, eventuele andere voorletters, de datum van inschrijving en uitschrijving, nieuw adres (binnen Nuland) of plaatsnaam, en informatie over eventueel inwonende personen. Van deze inwonende personen worden ook weer de achternaam genoteerd, de eerste voornaam en eventuele andere voorletters, datum van inschrijving en uitschrijving en nieuw adres of plaatsnaam. Ook staat er informatie over de eigenaar van het pand en eventuele afgegeven vergunningen. Het is niet bekend in hoeverre deze gegevens volledig en nauwkeurig zijn bijgehouden.

De woningkaarten moeten uit het depot worden aangevraagd. De eerste serie loopt over de periode 1935-1939. Deze serie is op wijk en dan op huisnummer ingedeeld. De tweede serie loopt van circa 1939 tot circa 1985. De derde serie, tot slot, bestaat kaarten van gesloopte panden en vervallen huisnummers.