Het bevolkingsregister van Empel en Meerwijk 1815-1935 (1971)

In het bevolkingsregister wordt bijgehouden op welke adressen personen en gezinnen in Empel en Meerwijk hebben gewoond. Per 1 januari 1850 moesten gemeenten zo’n registratie bijhouden. Voor Empel en Meerwijk zijn er oudere overzichten van de bevolking, namelijk uit 1815, 1822, 1826-1842, 1846 en 1849.

Vanaf 1859 is de bevolkingsregistratie alfabetisch op achternaam van het gezinshoofd. Deze gezinsregistratie werden op haar beurt in 1938 vervangen door de persoonskaarten (niet openbaar). Wel is het mogelijk om via het Centraal Bureau voor Genealogie informatie te krijgen uit persoonskaarten van overledenen. Raadpleeg voor meer informatie www.cbg.nl

Er is ook een woningregister voor gegevens per woning. Dit register gaat over de periode 1934-1971. Per 1 januari 1971 is Empel en Meerwijk samengegaan met ‘s-Hertogenbosch.

In het bevolkingsregister staan van iedere inwoner: adres, geboortedatum en -plaats, voornamen, achternaam, geslacht, burgerlijke staat, beroep en godsdienst. Ook de datum en plaats van uitschrijving staat er in wanneer iemand uit Empel en Meerwijk is verhuisd. Bij een verhuizing worden de gegevens van de ‘oude’ bewoners doorgestreept (maar wel zo dat de informatie leesbaar blijft) en de informatie van de nieuwe bewoners er onder geschreven.

Zoeken in het bevolkingsregister

De meest geraadpleegde registers met bijbehorende indexen staan op microfiches in de studiezaal. Voor de registers over de periode 1815-1846 is er een klapper op de computer in de studiezaal. De klapper is alfabetisch op achternaam. Er staan niet alleen de gezinshoofden, maar alle inwoners in.

Het register over de jaren 1846-1849 is ingedeeld per gehucht: Gewande, Slot, Wal, Schanshoek, Dieskant en Crevecoeur.

Het register 1849-1859, heeft een alfabetische klapper (microfiche H7). Ook in deze klapper staan niet alleen de gezinshoofden, maar ook andere inwoners.

De registers 1859-1890, 1890 – circa 1920 en 1920-1934 zijn alfabetisch. Binnen de letters van het alfabet zijn de personen niet alfabetisch ingeschreven. Dit betekent dat voor een bepaalde persoon alle inschrijvingen van de desbetreffende letter nagekeken dienen te worden.

Let op: in de oudere registers, vooral die bij een volkstelling zijn opgemaakt, staat minder informatie. Bijvoorbeeld niet de geboortedatum maar de leeftijd. Het zijn momentopnames waardoor bijvoorbeeld kinderen, geboren na de telling, er niet in staan.

Houdt rekening met vergissingen en schrijf- en spelfouten door het vaak overschrijven van de gegevens, bijvoorbeeld bij verhuizingen. Controleer daarom bijvoorbeeld de geboortedatum uit het bevolkingsregister met de officiële (!) gegevens in de geboorteakte van de burgerlijke stand.

Registers van dienstpersoneel en kostgangers

Er waren ook nog registers van dienstboden en kostgangers. Deze zogenaamde hulpregisters zijn er vanaf het begin: eerst stonden deze personen in de gewone registers of helemaal nergens geregistreerd. Pas later, vanaf 1869, kwamen deze aparte registers.

Kunt u iemand niet vinden? Dan is het misschien een kostganger of een dienstbode. Deze registers gaan over de perioden 1869-1890, 1890-1924 en 1924-1934. Alle registers zijn alfabetisch op achternaam bijgehouden.

Registers van vestiging en vertrek

Vanaf 1919 zijn er aparte registers voor de vestiging en het vertrek van bewoners van Empel en Meerwijk. In deze registers staat niet alleen de plaats, maar ook het adres waarheen de personen vertrokken of waar ze vandaan kwamen. De registers zijn in chronologische volgorde. Het register van vestiging gaat over 1919-1935. Het register van vertrek 1919-1929.

Woningregister

Het woningregister is in 1934 aangelegd en bijgehouden tot de opheffing van de gemeente in 1971. Er staat ook informatie over gesloopte panden in.
Op de woningkaarten staat per adres: de achternaam van de hoofdbewoner, de eerste voornaam voluit geschreven, eventuele andere voorletters, de datum van inschrijving en uitschrijving, nieuw adres (binnen Empel en Meerwijk) of plaatsnaam, gezinssterkte en informatie over eventueel inwonende personen. Van deze inwonende personen worden ook weer de achternaam genoteerd, de eerste voornaam en eventuele andere voorletters, datum van inschrijving en uitschrijving en nieuw adres of plaatsnaam.

De woningkaarten staan alfabetisch op straat. Ze moeten uit het depot worden aangevraagd.