Het bevolkingsregister van Bokhoven 1850-1945

In het bevolkingsregister wordt bijgehouden op welke adressen personen en gezinnen in Bokhoven hebben gewoond. Per 1 januari 1850 moesten gemeenten zo’n registratie bijhouden. Van de voormalige gemeente Bokhoven is het bevolkingsregister bijgehouden tot 1945. Per 1 januari 1922 werd Bokhoven samengevoegd met de gemeente Engelen. Deze gemeente werd op haar beurt per 1 januari 1971 samengevoegd met de gemeente ’s-Hertogenbosch.

In het bevolkingsregister staat van iedere inwoner: adres, geboortedatum en - plaats, voornamen, achternaam, geslacht, burgerlijke staat, beroep, godsdienst en relatie tot het gezinshoofd. In de latere registers staan ook verwijzingen naar vorige adressen (in Bokhoven) of vorige woonplaats. Ook staat er de datum en plaats van uitschrijving in wanneer iemand uit Bokhoven is verhuisd. Zo krijgt men als het ware in één oogopslag een beeld van de bewoners van een bepaald adres. Bij een verhuizing worden de gegevens van de ‘oude’ bewoners zo doorgestreept dat alles leesbaar blijft. De informatie van de nieuwe bewoners komt er onder.

Zoeken in het bevolkingsregister

De registers met bijbehorende indexen staan op microfiches in de studiezaal. In de klapper staat het nummer van de bladzijde waarop de inschrijving in het register staat.

De klapper van het register uit 1850 is alfabetisch op achternaam. In de klapper staan niet alleen de gezinshoofden, maar alle inwoners van Bokhoven. Vrouwen zijn onder hun meisjesnaam ingeschreven. Het register zelf is op huisnummer ingedeeld. De leeftijd van de bewoners is achteraf veranderd in de geboortedatum.

Het register over de periode 1869-1910 is grotendeels alfabetisch op achternaam van het gezinshoofd ingedeeld. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld de vele bewoners van de pastorie. Deze staan op bladzijde 143 ingeschreven. Mocht de bedoelde persoon niet te vinden zijn dan kan inventarisnummer 375 aangevraagd worden uit het archief van de gemeente Bokhoven: dit is een register betreffende de huisnummering uit 1899. Het is ook een toegang tot het bevolkingsregister.

Het register over de periode 1910-1945 is ook grotendeels alfabetisch op achternaam van het gezinshoofd ingedeeld. De aanleiding was de volkstelling in 1910. Vanaf bladzijde 83 staan, eveneens grotendeels alfabetisch op achternaam van het gezinshoofd, de in de gemeente Bokhoven geregistreerde schippers ingeschreven. De klapper op dit register staat ook op microfiches in de studiezaal en is getiteld ‘index huizen en schippers’ (microfiche D4).

Let op: in de oudere registers, vooral die bij een volkstelling zijn opgemaakt, staat minder informatie. Bijvoorbeeld niet de geboortedatum maar de leeftijd. Het zijn momentopnames waardoor bijvoorbeeld kinderen, geboren na de telling, er niet in staan.

Houdt rekening met vergissingen en schrijf- en spelfouten door het vaak overschrijven van de gegevens, bijvoorbeeld bij verhuizingen. Controleer daarom bijvoorbeeld de geboortedatum uit het bevolkingsregister met de officiële (!) gegevens in de geboorteakte van de burgerlijke stand.

Registers van vestiging en vertrek

Deze registers beslaan de periode 1870-1923 en zijn chronologisch opgebouwd.

In het register van vestiging staan vanaf 1890 totaalcijfers van ingekomen personen. Vanaf 1905 worden deze statistische gegevens uitgebreider en aangevuld met informatie uit de burgerlijke stand. Gaat het om een vestiging van een vrouw dan wordt alleen het huisnummer vermeld en niet de achternaam van het gezinshoofd. Pas vanaf circa 1890 worden de aantekeningen uitgebreider en staat bijvoorbeeld van een dienstbode bij welk gezin zij ging werken.

In het register van vertrek staat vanaf 1881 niet alleen de nieuwe woonplaats, maar ook de bladzijde in het bevolkingsregister van Bokhoven waar die persoon of het gezin stond ingeschreven.