Het nieuwe erfgoedcentrum Groot Tuighuis

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het plan uitgewerkt voor de realisatie van een erfgoedcentrum in het Groot Tuighuis aan de Bethaniestraat 4. Hiermee krijgt Erfgoed ’s-Hertogenbosch een centraal onderkomen.

Impressie Erfgoedcentrum 's-Hertogenbosch
Impressie Erfgoedcentrum 's-Hertogenbosch

De gemeentelijke afdeling Erfgoed ’s-Hertogenbosch ontstond in 2015 door samenvoeging van het Stadsarchief met de afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten en de taak Vestingwerken. Het monumentale gebouw, de uit 1430 daterende voormalige St. Jacobskerk, krijgt op de gehele begane grond een publieksfunctie. Inwoners en bezoekers kunnen hier met unieke historische bronnen het verhaal van ’s-Hertogenbosch beleven en er zelf aan bijdragen. De introductie op de geschiedenis vormt de springplank voor verdere verkenning van het gebouw en van de stad, fysiek én digitaal.

Schetsen van de publieksruimte in het Erfgoedcentrum
Schetsen van de publieksruimte in het Erfgoedcentrum

Ontdekken, onderzoeken en ontmoeten

’s-Hertogenbosch creëert een modern erfgoedcentrum dat midden in de samenleving staat. Hier staan ontdekken, onderzoeken en ontmoeten centraal. Het is een uitnodigende plek waar historische informatie over ’s-Hertogenbosch uit verschillende disciplines samenkomt. Aan de hand van unieke vondsten en verhalen uit de collecties van Erfgoed ’s-Hertogenbosch nemen we de bezoeker mee op een reis door de tijd. Hij of zij komt steeds letterlijk in aanraking met historisch onderzoek en krijgt een kijkje in de keuken van archeologie, bouwhistorie, monumenten en het archief.”

Het centrum richt zich op individuele bewoners en bezoekers, maar ook op groepsbezoek van bijvoorbeeld scholen en cursisten Boschlogie. Door haar centrale plaats in het Bethaniëkwartier wil Erfgoed ’s-Hertogenbosch zich ook ontwikkelen tot een gastvrije buurtgenoot. Vanuit het Groot Tuighuis werkt de gemeente samen met andere instellingen in het Jeroen Bosch Kwartier als het JBAC, Huis73, het Zwanenbroedershuis, de Sint-Jan en het Huis van Bosch.

Impressie van groepsbezoek
Impressie van groepsbezoek

Impressie Erfgoedcentrum na de verbouwing
Impressie Erfgoedcentrum na de verbouwing

Verduurzaming en archiefdepot

In 2020 stelde de raad een krediet beschikbaar om de plannen voor het gebouw uit te werken. In mei 2021 heeft het college de plannen voor de verbouwing voorgelegd aan de gemeenteraad. De verbouwing en ook de verduurzaming van het gebouw kost € 5,4 miljoen. Daarvoor wordt met name de begane grond aangepast tot volwaardige publieksruimte. Op de verdiepingen bevinden zich werkplekken voor medewerkers en vrijwilligers, evenals het archeologisch en bouwhistorisch depot. De historische boekencollectie verhuist van het stadsarchief aan de Bloemenkamp naar het Groot Tuighuis en is straks beschikbaar in de studiezaal, die ook in het erfgoedcentrum komt.

Impressie Erfgoedcentrum na de verbouwing
Impressie Erfgoedcentrum na de verbouwing

Schets van publieksruimte
Schets van publieksruimte