Archeologische waarden- en verwachtingskaart

De archeologische waarden- en verwachtingenkaart van gemeente 's-Hertogenbosch laat zien waar zich archeologische resten in de ondergrond bevinden of waar deze verwacht worden. Ook is te zien hoe de ondergrond is opgebouwd en waar al ooit archeologisch onderzoek heeft plaats gevonden.

Om een goed archeologisch beleid te kunnen voeren is het belangrijk om te weten waar in het verleden het landschap de beste voorwaarden bood voor bewoning. Daar is een grote kans op het vinden van archeologische resten. Ook historische bronnen zoals oude kaarten geven vaak informatie over inmiddels verlaten woonplaatsen. Op basis van dit soort en andere gegevens is de archeologische verwachtingskaart gemaakt.

Op de kaart zijn zones aangegeven waar er sprake is van een lage dan wel hoge archeologische verwachting. Aan deze gebieden zijn vergunningsvoorwaarden gekoppeld bij voorgenomen bouwplannen. Deze kaart geeft niet het definitieve antwoord op de vraag of er ergens archeologische resten te verwachten zijn. Het komt voor dat er op een locatie met hoge verwachting niets wordt gevonden, terwijl op een plek met lage verwachting juist iets bijzonders blijkt te zitten.

Meer informatie

Heb je een vraag over de archeologische verwachtingskaart? Neem dan contact op met Erfgoed 's-Hertogenbosch.