Archeologische verwachtingskaarten

Archeologische verwachtingskaarten laten zien waar archeologische sporen te verwachten zijn in 's-Hertogenbosch en omgeving.

Om een goed archeologisch beleid te kunnen voeren is het belangrijk om te weten waar in het verleden het landschap de beste voorwaarden bood voor bewoning. Daar zal de kans om archeologische resten aan te treffen groot zijn. Ook historische bronnen zoals oude kaarten geven vaak informatie over inmiddels verlaten woonplaatsen. Op basis van dit soort en andere gegevens is er een zogenaamde archeologische verwachtingskaart gemaakt, opgesplitst in een deel voor de binnenstad en voor het buitengebied.

Op deze kaart zijn zones aangegeven waar er sprake is van een lage dan wel hoge archeologische verwachting. Aan deze gebieden zijn vergunningsvoorwaarden gekoppeld bij voorgenomen bouwplannen.

Deze kaart vormt echter niet het definitieve antwoord op de vraag of er ergens archeologische resten te verwachten zijn. Het komt voor dat er op een locatie met hoge verwachting niets wordt gevonden, terwijl op een plek met lage verwachting juist iets bijzonders blijkt te zitten.