militair

Broek, Johannes Antonius van den

’s-Hertogenbosch 19-2-1917 — Rotterdam 10-5-1940

Biografie

Achternaam: van den Broek
Voornamen: Johannes Antonius
Roepnaam: Jo
Adres: Taxandriaplein 46, 's-Hertogenbosch
Geboortedatum: 19 februari 1917
Geboorteplaats: 's-Hertogenbosch
Overlijdensdatum (leeftijd): 10 mei 1940 (23 jaar)
Plaats van overlijden: Rotterdam
Vader: Nicolaas Antonius van den Broek
Moeder: Alberdina Maria Wilhelmina Elands

Jo was ongehuwd en woonde nog bij zijn ouders. Hij was de middelste van vijf kinderen.

Hij werkte samen met zijn vader die timmerman was. Hij ging naar de Ambachtsschool en later naar de Avondteekenschool van de K.T.A. te ’s-Hertogenbosch. Een aantal weken voordat hij  opgeroepen werd voor de militaire dienst was hij tijdelijk werkzaam, voor 3-4 weken,  bij de posterijen in ’s-Hertogenbosch. Hij was lid van het Patronaat en Gezellenvereeniging van de Parochie St. Cathrien. In het aan dit patronaat verbonden muziekkorps blies hij de trombone.

Hij werd in 1939 in werkelijke dienst geroepen. Jo was dienstplichtig korporaal, 2-II DG T, en was in opleiding voor sergeant.

Op 8 juni 1940 ontving zijn vader bericht van de commandant van het IIe Bataljon, 2e Compagnie Depot Genietroepen dat   Johannes op vrijdagmorgen 10 mei 1940 aan de Maasbrug te Rotterdam was gesneuveld. Zijn lichaam werd overgebracht naar station Maas. Het station brandde echter geheel af waardoor de daar aanwezige overleden militairen niet meer geïdentificeerd konden worden. Alle lichamen werden toen bijgezet in een algemeen graf op de Algemeene Begraafplaats  te Crooswijk.

Hij wordt genoemd op het monument op het Ereveld Grebbeberg ter nagedachtenis van de gevallenen in de meidagen van 1940 waarvan geen graflocatie aanwijsbaar is.

Beeldmateriaal

Bronnen

Website Zuidfront Holland 1940
Archief 0267 Gemeentebestuur ’s-Hertogenbosch 1922-1996 inv.nr. 11543

Achtergrondinformatie

Zie ook onze thema-pagina over de Tweede Wereldoorloog

Oproep

Heeft u meer informatie over deze persoon?
Neem dan contact met ons op via erfgoed@s-hertogenbosch.nl