Werkzaamheden aan Heilige Hartenkerk officieel gestart

De voormalige Heilige Hartenkerk in ’s-Hertogenbosch wordt het komende jaar gerestaureerd en herbestemd tot 12 ruime woningen. Op maandag 28 januari gaven wethouder Huib van Olden en aannemer Alexander de Bonth het officiële startsein voor de werkzaamheden.

Het complex staat op de hoek van de Rubenstraat en de Graafseweg. Het totale project bestaat uit 14 woningen: 12 woningen in de kerk en daarnaast nog 2 vrijstaande woningen.

Nieuwe functie

De voormalige Heilige Hartenkerk is een van de kerken in ’s-Hertogenbosch die komende jaren om een nieuwe functie vraagt. Begin 2015 is deze kerk aan de kerkelijke eredienst onttrokken waarna het kerkbestuur in nauw overleg met de gemeente naar een herbestemming zocht.

Bouwbedrijf De Bonth van Hulten uit Nieuwkuijk ontwikkelde in goede afstemming het plan om de leegstaande kerk te voorzien van nieuwe woningen. Dit met respect voor de monumentale en stedenbouwkundige waarden. Daarmee blijft het gebouw behouden en krijgt het een aantrekkelijke en passende nieuwe functie. De werkzaamheden zijn over één jaar afgerond.

Behoud monumentale waarden

De Heilige Hartenkerk is een gemeentelijk monument en werd in de periode 1949-1952 gebouwd naar een ontwerp van architect A.J. Kropholler. Kenmerkend zijn de brede kozijnen en erkers, hoge gootlijnen, groene hagen, de hoge daken en het gebruik van natuursteen.

Om de monumentale uitstraling te behouden worden alle raam- en deurkozijnen van staal gemaakt. Elementen van de oorspronkelijke architectuur van de kerk, van zware houten deuren tot wij-waterbakjes, worden zoveel mogelijk behouden. Ook andere kenmerkende onderdelen zoals de spitsbogen, houten balken en glas-in-lood-ramen blijven in het zicht.

Herbestemmingsteam Monumenten

Gemeente ´s-Hertogenbosch heeft een centraal aanspreekpunt voor herbestemming van monumenten. Geïnteresseerde investeerders en gebruikers kunnen daar terecht met vragen. Kijk voor meer informatie op: Herbestemmingsteam Monumenten.

Kerk van de Heilige Harten en pastorie in aanbouw rond 1950.

Wethouder Huib van Olden verrichtte de starthandeling door met de kraan een vlag van het doopvont te liften.