Vughterpoort gemeentelijk beschermd stadsgezicht

Op 11 december 2018 heeft de gemeenteraad de buurt Vughterpoort aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Vughterpoort is een gaaf bewaard gebleven karakteristieke en groene wijk uit de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Het illustreert een periode van uitbreiding van de stad ’s-Hertogenbosch waarin naast de grootschalige uitbreidingen ook kleine villawijken zoals in Vughterpoort werden gebouwd. De bebouwing kwam deels op het terrein van de in 1932 gesloopte gemeentelijke gasfabriek.

Vughterweg

Het historische lint van de Vughterweg is al eeuwenlang één van de belangrijkste verbindingswegen vanuit de historische binnenstad. De officierswoningen en het marechausseegebouw aan de zuidwestzijde van de Vughterweg zijn een tastbare herinnering aan het omstreeks 1913-1917 tot kazerne verbouwde fort Isabella. Van het voormalige fort Sint Anthonie resteert nog een deel van twee bastions.

Een unieke wijk

Samen met de herkenbaarheid van de historische gelaagdheid van het gebied en de markante, geïsoleerde ligging tussen het Bossche Broek en de Gement maakt Vughterpoort tot een unieke wijk binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Vughterweg 's-Hertogenbosch in 2013
Deel van de bebouwing aan de oostelijke zijde van de Vughterweg.

Gasfabriek 's-Hertogenbosch in 1932
De Gasfabriek, kort voor de afbraak, gefotografeerd in 1932.