Vrijwilligers gezocht voor opgraving Pieckepoort

Vanaf 18 april wordt, gedurende ongeveer drie maanden, gewerkt aan de opgraving van de restanten van de voormalige Pieckepoort. Deze oorspronkelijk middeleeuwse stadspoort stond ongeveer in het midden van het Wilhelminaplein (in de volksmond ‘Heetmanplein’). Het overgebleven bovengrondse gedeelte van de poort werd eind 19e eeuw afgebroken.

De Afdeling Erfgoed van de gemeente ’s-Hertogenbosch wil nu de funderingen van de poort blootleggen om zo de exacte vorm en ligging te bepalen en de bouwgeschiedenis te reconstrueren. Omdat de poort de laatste tijd volop in de belangstelling heeft gestaan en omdat dat het onderzoek goed aansluit bij het Jheronimus Boschjaar wordt het onderzoek als ‘publieksopgraving’ uitgevoerd. Daarbij kan het publiek voortdurend kennis nemen van de historie en opgraving ter plaatse, ook via een webcam.

Daarnaast kunnen vrijwilligers ook daadwerkelijk, onder deskundige begeleiding, deelnemen aan de opgraving zelf. Wie hiervoor belangstelling heeft, kan zich vóór 13 april opgeven bij Rob van de Laar via het emailadres r.vandelaar@s-hertogenbosch.nl met opgave van naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, sekse en met vermelding van motivatie en ervaring.