Vrijwilligers fotograferen Bossche monumenten

Twee vrijwilligers van Erfgoed ’s-Hertogenbosch starten met het fotograferen van alle monumenten in de gemeente ’s-Hertogenbosch. Doel is de herkenbaarheid van monumentale gebouwen in de gemeente te vergroten. Om die reden wordt van alle 620 Gemeentelijke monumenten en 536 Rijksmonumenten de voorgevel op foto vastgelegd. De foto’s worden toegevoegd aan de online monumentenkaart en via Wikimedia Commons voor iedereen beschikbaar gesteld.

Huisnummers

De heren Urban Titulaer en Gerrit van Roekel werken als vrijwilliger bij Erfgoed ‘s-Hertogenbosch. Zij zijn bezig deze taak uit te voeren. Meestal op zondagmorgen, wanneer er niet veel mensen op straat lopen, maken zij hun opnamen. Urban: “Het is een hele klus. Er zijn prachtige gebouwen bij waar je de geschiedenis zo van af kunt lezen. Maar in de binnenstad is er ook veel eenvormigheid en zijn er lelijke winkelgevels bij.” Gerrit vult aan: “Het valt me op hoe weinig huisnummers er daar te vinden zijn. We hebben gelukkig een lijst en gebruiken kaarten om de juiste gevels te vinden.”

Gerrit en Urban fotograferen monumenten in de Hinthamerstraat.

Open data foto’s

De foto’s worden gebruikt voor onder meer de online monumentenkaart en voor het aanvullen van de monumenten in Wikipedia. Erfgoed ’s-Hertogenbosch plaatst de foto’s bovendien in Wikimedia Commons zodat iedereen er verder gebruik van kan maken. Het initiatief sluit bovendien ook aan bij een jaarlijkse crowdsourcing-actie van Wikimedia met de naam ‘Wiki Loves Monuments’. Dat is een foto wedstrijd met tegelijk het doel om de monumenten in Wikipedia verder compleet te maken. Iedereen mag meedoen.

Privacy

Uiteraard wordt zo weinig mogelijk privacygevoelige informatie gefotografeerd. Als dit toch het geval is, wordt deze onherkenbaar gemaakt. Gezichten, naambordjes en nummerborden zijn niet op de foto's zichtbaar. Er kan ook niet via ramen naar binnen gekeken worden. Erfgoed ‘s-Hertogenbosch gaat dit nauwkeurig controleren.

Neem voor meer informatie of vragen contact op met Erfgoed ’s-Hertogenbosch via erfgoed@s-hertogenbosch.nl